Go to Top

Skrappe krav om årsrapporter

Virksomheder bliver sat under tvangsopløsning, hvis de glemmer at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Og det kan være dyrt at komme ud af klemmen.

Regnskabssæsonen er ved at nå sin ende for selskaber med regnskabsafslutning 31. december 2017. I forlængelse af udarbejdelsen af årsrapporten for selskaber skal selskabsledelsen være opmærksom på, at få indberettet årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Får man ikke indberettet årsrapporten, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning i skifteretten, og det vil medføre en del ekstraarbejde og dermed også omkostninger, at skulle forhindre en tvangsopløsning.

Indsendelse af årsrapporterÅrsrapporter

Selskaber skal efter udløbet af deres regnskabsår indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Alle selskaber skal som udgangspunkt indberette årsrapporten digitalt til Erhvervsstyrelsen både som PDF og XBRL-format.

Årsrapporten skal indsendes, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

Årsrapporten fra børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal dog være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Udsættelse

Der kan ikke gives udsættelse med indsendelsen undtagen i følgende tilfælde:

  • Virksomheder under rekonstruktionsbehandling efter konkursloven.
  • Virksomheder under konkurs skal ikke indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Når årsrapporten indberettes digitalt, vil indsenderen straks efter, at årsrapporten er modtaget hos Erhvervsstyrelsen, modtage en kvittering pr. e-mail. Hvis selskabet er under likvidation, og det endelige likvidationsregnskab er færdiggjort, skal årsrapporten indsendes på papir. Her modtages kvittering efter en til to uger.

Er kvittering ikke modtaget indenfor to uger, bør Erhvervsstyrelsen kontaktes.

Modtagelsestidspunktet er afgørende

Det er modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen, som er afgørende for, om indsendelsesfristen anses for overholdt. En enkelt dags forsinkelse er derfor en overskridelse af fristen.

Konsekvensen ved manglende indberetning af årsrapporten er, at selskabet bliver sendt til tvangsopløsning i skifteretten. Tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et selskab. Efter afviklingen ophører selskabet med at eksistere.

Skifteretten kan udsætte sagen, hvis ledelsen ønsker at genetablere selskabet. Det er en betingelse, at skifteretten skønner, at der arbejdes seriøst med at få selskabet genetableret.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 8. maj 2018