Go to Top

Udlandsetablering

Mange virksomheder får på et tidspunkt behov for at skulle indgå aftaler med udenlandske virksomheder. Det kan være aftaler om køb og salg af varer og ydelser. Det kunne også være at indgå i et mere forpligtende samarbejde i form af joint venture og/eller etablering af en filial eller selskab i udlandet.

Ofte er der store forskelle mellem dansk og lokal udenlandsk lovgivning. Dette kan give udfordringer i håndtering af samspillet med den danske lovgivning. For en virksomhed, der ikke har prøvet dette tidligere, kan det virke kompliceret og uoverskueligt.

Udfordringer ved udlandsetablering

En del af udfordringerne består i skatte- og afgiftsmæssige forhold. Mange virksomheder kender allerede til udfordringerne med den momsmæssige behandling af køb og salg af varer og ydelser fra og til udlandet. Etableres der en filial eller et selskab, vil virksomheden også ofte blive skattepligtig i det pågældende land samt få en pligt til at pålægge og afregne moms på sine fakturaer i det pågældende land. Hvis det udenlandske selskab eller filial har ansatte, skal overholdelse af det pågældende lands regler for lokalt ansatte medarbejdere ligeledes iagttages.

Kvist & Jensen har en lang række kunder med aktiviteter i udlandet, og vi kan via vores erfaringer og skatte- og afgiftsspecialister rådgive jer, hvis I påtænker at lave en udlandsetablering. Vi kan samtidig via vores medlemskab af RevisorGruppen Danmark trække på lokale revisorer og andre rådgivere i det pågældende land, hvis der er behov for det.

Kontakt en af vores specialister i udlandsetablering.

Jens Aaen
Jens Aaen
Statsautoriseret revisor, partner
Lasse Nejsum
Lasse Nejsum
Statsautoriseret revisor, partner
Morten Lund
Morten Lund
Revisor, cand. merc. aud.