Go to Top

Ansættelse af medarbejdere

Som arbejdsgiver påtager man sig en række opgaver, som nye virksomheder med vokseværk skal være opmærksomme på.

Hvis du som virksomhed skal til at ansætte din første medarbejder, er der en række væsentlige forhold, som du skal være opmærksom på. Du har som arbejdsgiver ansvaret for medarbejderens sikkerhed, men også en række andre krav, herunder løn og indeholdelse samt betaling af skat. Vi vil opridse nogle af de ting, som er vigtige at huske i forbindelse med ansættelse af medarbejdere.

Første skridt er at registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk, når du ansætter din første medarbejder. Dette gælder også, hvis du driver et IVS, ApS, A/S eller P/S, hvor du udbetaler løn til dig selv.

Hvis du på et tidspunkt ikke længere har ansatte, skal dette også registreres på virk.dk.

AnsættelseskontraktenAnsættelse

Der skal altid udarbejdes en ansættelseskontrakt, som er aftalen mellem dig og din medarbejder. Den skal som minimum indeholde:

  • Navn og adresse på den ansatte og dig som arbejdsgiver
  • Arbejdsstedets adresse
  • Beskrivelse af arbejdet
  • Starttidspunkt for ansættelsen
  • Forventet varighed af ansættelsen
  • Ferierettigheder
  • Opsigelsesvarsel
  • Løn, tillæg, periode og udbetalingstidspunkt
  • Arbejdstid pr. dag eller pr. uge
  • Eventuelle overenskomster, som ansættelsen er omfattet af

Din ansatte har krav på at modtage sin ansættelseskontrakt, og hvis dette ikke er opfyldt, kan du som arbejdsgiver risikere at skulle betale erstatning til medarbejderen.

Ansættelse i eget selskab

Hvis du er ansat i dit eget selskab, er det også vigtigt, at der foreligger en ansættelseskontrakt på dit ansættelsesforhold. Derudover skal selskabet indeholde A-skat med videre for dig, ligesom for en anden ansat.

Indberetning af løn

Det er din opgave som arbejdsgiver at indberette medarbejderens løn og skat med videre til skat. Der kan med fordel anvendes et lønsystem, da der er meget hjælp at hente for dig, som indberetter, og som kan lette opgaven. Lønsystemet vil kunne indhente dine medarbejderes skattekort og beregne A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge og indberette tallene til Skat, og hvorefter de skyldige beløb vil blive afregnet automatisk med en række overførsler i lønsystemet.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 27. februar 2018