Go to Top

Erhvervsservice

Erhvervsservice
Lej en bogholder

Ved at overlade bogføringen til Kvist & Jensen får du mere tid til at udvikle din virksomhed.

Fordele og udbyttet for virksomheden omfatter bl.a.:

 • Frigørelse af ressourcer til varetagelse af virksomhedens vigtigste opgaver som f.eks. at sælge mere, lede bedre og simpelthen udvikle din virksomhed
 • Kompetent varetagelse af økonomifunktionen
 • Økonomirapportering skræddersyet til netop din virksomhed
 • Ingen afhængighed af nøglemedarbejdere i økonomifunktionen
 • Ved anvendelse af Kvist & Jensen er der altid backup ved ferie, sygdom eller lignende
 • Du betaler kun for timer efter behov
 • Konkurrencedygtig timepris i forhold til egen ansættelse
 • Ingen betaling af sygedage

Du indsender blot dine bilag til os, hvorefter vi udarbejder bogføringsbalancer, momsopgørelser, afregning af lønsumsafgift mv.

Du kan også vælge at få besøg af en af vores bogholdere. Du aftaler selv, hvornår du vil have besøg og vores bogholder vil foretage opgaven på din virksomheds adresse.

Bogføringen foretages efter nærmere aftale, typisk kvartalsvis eller månedsvis.

En yderligere fordel ved at lade Kvist & Jensen stå for bogføringen, er den daglige backup af vores system, som sikrer dig, at dine bogføringsdata er intakte og sikret.

Vores bogholdere har kendskab til de fleste bogføringsprogrammer.

Lønadministration

Lønadministration er et vigtigt, men også et kompliceret område i en virksomhed. Lønnen skal udbetales til tiden, og der skal afregnes skat og offentlige bidrag på de rigtige datoer for at undgå bøder.
Endvidere kan vi sikre fortrolighed omkring virksomhedens lønninger.

Lønadministration omfatter bl.a.:

 • Udarbejdelse af lønsedler
 • Indberetning og afregning af A-skat og øvrige offentlige bidrag
 • Kørselsregnskab og rejseafregninger
 • Til- og framelding til firmapensionsordninger
 • Udarbejdelse af årlige lønoplysningssedler
 • Opgørelse af feriepenge og indberetning til Feriegiro

Hvilket bogføringssystem skal jeg vælge?

Der findes adskillige bogholderiprogrammer du kan anskaffe. Hvilket program der er bedst egnet til din virksomhed, afhænger til dels af hvilken branche du driver virksomhed indenfor. Da nogle bogholderiprogrammer er designet specielt til én branche, ville det være en fordel for dig, at søge kontakt med din brancheorganisation, for at høre om deres anbefalinger.

On-line bogføring

Det er muligt at foretage den daglige bogføring via Internettet. Fordelen ved dette er, at du kan få adgang til dine data, selvom du befinder dig langt væk fra din virksomhed. Samtidigt kan vi, som din revisor, også få adgang til dit bogholderi og assistere dig. Du behøver ikke at investere i dit eget bogholderi, men skal til gengæld betale et månedligt gebyr, som afhænger af dit behov.

Når du har indgået en aftale og sørget for at vi også får adgang til dit bogholderi, kan vi assistere dig med at komme igang med at oprette kontoplan, kunder, leverandører m.m., samt sætte dig ind i hvordan systemet anvendes.

Kontakt vores rådgivere for et uforpligtende møde.