Go to Top

Viden

Brexit – Storbritaniens Europa-exit

Den danske regering har for nylig præsenteret en handlingsplan med 14 tiltag. Disse kan hjælpe små- og mellemstore virksomheder i tilfælde af et aftaleløst Brexit. Her kan du få et overblik over, hvordan overgangen og en fremtid uden Storbritanien i Europa kan ske så gnidningsfrit som muligt. Brexit er betegnelsen for Storbritaniens udtræden af EU …
Læs mere

Nedsat dansk skat ved arbejde i udlandet

Skatterådet har truffet en afgørelse om, hvorvidt en person ville være berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, hvis han deltog i en generalforsamling i Danmark i et selskab, hvor han var ulønnet direktør. Ligningslovens § 33 A Ligningslovens § 33 A er en intern dansk lempelsesregel, der kan anvendes af personer bosat i …
Læs mere

Udlejning af helårsbolig

Folketinget har vedtaget en øvre grænse for, hvor mange dage man må udleje sin helårsbolig. Grænsen gælder når der er tale om lejlighedsvis udlejning af en bolig, som man også selv bruger. Skatteregler for værelsesudlejning mv. Ved værelsesudlejning eller udlejning af en helårsbolig i en del af året kan der anvendes en skematisk model. Modellen …
Læs mere

FACIT marts 2019

I FACIT marts 2019 kan du læse om: EjendomsskatterIndefrysning af grundskyldForfatter: Ebbe Melchior, adm. direktør, cand. jur. Revision eller ej?Er det en debat om ny vin på gamle flasker?Forfatter: Jens Skovby, statsautoriseret revisor Rette indkomstmodtagerRisiko for trippelbeskatning: Hvem har tjent pengene?Forfatter: Oyvind Hansen, Senior Tax Manager, cand. jur. Årsregnskabsloven er ændret – igen!- men meget …
Læs mere

Ny ferielov

“Samtidighedsferie” og administrative udfordringer Med den nye ferielov, som Folketinget vedtog for godt et år siden, blev en række fundamentale principper i ferielovgivningen ændret ganske markant. Især det nye begreb ”samtidighedsferie” og den nye definition af ferieåret vil give anledning til regnskabsmæssige og administrative udfordringer. Især for de virksomheder, der har medarbejdere med ret til …
Læs mere

Produktionsskoler

Salg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for moms Skattestyrelsen har i efteråret 2018, på baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen, udsendt et styresignal. Signalet siger, at salg af elevproducerede varer og ydelser på produktionsskoler mv. på visse betingelser kan anses for leveret i nær tilknytning til den momsfritagne undervisning, og dermed i lighed …
Læs mere

Øboere får skattefradrag

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forbedrer reglerne for befordringsfradrag for personer bosat på ikke-brofaste øer. Fradrag for logi i forbindelse med arbejde, når det er nødvendigt at overnatte uden for bopælen bliver også forbedret. Forhøjet befordringsfradrag for øboere I 2019 udgør befordringsfradraget for transport …
Læs mere

Placering af ledig kapital

Pas på når du anvender virksomhedsordningen! Virksomhedsejere, der driver virksomhed i personligt regi og som anvender virksomhedsordningen, kommer fra tid til anden ud for, at der er ledig kapital. En indlånskonto i banken er med dagens renteniveau næppe så interessant. Derfor fristes virksomhedsejeren til at placere den ledige kapital på anden vis, men det kan …
Læs mere

Skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse 2019

Rejsegodtgørelse Danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtager, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor lønmodtageren midlertidigt er ansat direkte på den pågældende arbejdsplads. Der kan endvidere udbetales …
Læs mere

Kom til morgenmøde om digitalisering d. 5 februar

Bruger du alt for meget tid på administration og vil du slippe for kedeligt tastearbejde? Så afholder vi et spændende morgenmøde, hvor vi viser programmer og arbejdsgange, der nemt kan erstattes med software. Du kan læse meget mere om arrangementet her, hvor du også kan tilmelde dig. Praksis info: Tidspunkt: Tirsdag 5 februar 2019 kl …
Læs mere