Go to Top

Viden

Coronavirus / COVID19

Coronavirus/COVID-19 har omfattende konsekvenser for de fleste virksomheder. Regeringen har derfor, sammen med de øvrige partier i Folketinget, iværksat en række økonomiske tiltag, i form af midlertidige hjælpepakker, som skal sikre at danske virksomheder kommer bedst muligt igennem denne sundhedskrise og de affødte økonomiske konsekvenser. Hjælpepakkerne giver blandt andet mulighed for at søge: Lønkompensation Særlig …
Læs mere

FACIT marts 2020

Kære læser – så lykkedes det endelig! UK er ude af EU. Man var ellers ved at tro, at briterne satsede på, at de kunne forhale det, til det gik over af sig selv, eller at de i det mindste i mellemtiden kunne forhandle sig til flere fordele blot uden forpligtelserne. Sådan gik det ikke. …
Læs mere

FACITLISTEN 2019/2020

FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2019 og 2020. FACITlisten giver endvidere en kortfattet beskrivelse af en række skatterelaterede emner for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger m.v. Endelig findes der sidst i FACITlisten en skattekalender for 2020. Se FACITlisten her

Gaveafgift og skattefri telefon

Har du helt styr på gaveafgift og hvilke undtagelser, der eksempelvis gælder for at få skattefri telefon og internet? Ellers kan du få svar på det her. I 2019 beskattes fri telefon og/eller arbejdsgiverbetalt internet med et beløb på 2.800 kroner pr. år. Sidste år blev der i Folketinget under den tidligere regering vedtaget, at …
Læs mere

EU-varehandel. Sådan griber du momsreglerne an

Handel med udenlandske virksomheder kan resultere i problemer med momsangivelsen, hvis du ikke er opdateret på reglerne. Det gælder for både køb eller salg af varer, hvor der skal være helt styr på dokumentationen. I Danmark er der faste regler for, hvordan der indregnes moms i både købs- og salgssituationer med virksomheder indenfor EU. Oplagring …
Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Der er i øjeblikket en markant udvikling i antallet af socialøkonomiske virksomheder i Europa. I denne artikel kan du læse om, hvordan du selv kan komme i gang med at tage hånd om samfundsmæssige udfordringer gennem din virksomhed. Flere danske erhvervsdrivende er begyndt at se muligheder i at drive en kommerciel forretning med det formål …
Læs mere

EU-varehandel

Fra den 1. januar 2020 sker der flere ændringer af momsreglerne ved EU-varehandel. Det bliver nemmere at etablere konsignationslagre (call off stocks) i Danmark, reglerne for moms ved kædehandel præciseres, og kravene til dokumentation og indberetning af købers momsnummer ved momsfrit EU-salg skærpes. Konsignationslagre Fra den 1. januar 2020 forenkles momsreglerne for konsignationslagre (call off …
Læs mere

Brexit – Storbritaniens Europa-exit

Den danske regering har for nylig præsenteret en handlingsplan med 14 tiltag. Disse kan hjælpe små- og mellemstore virksomheder i tilfælde af et aftaleløst Brexit. Her kan du få et overblik over, hvordan overgangen og en fremtid uden Storbritanien i Europa kan ske så gnidningsfrit som muligt. Brexit er betegnelsen for Storbritaniens udtræden af EU …
Læs mere

Nedsat dansk skat ved arbejde i udlandet

Skatterådet har truffet en afgørelse om, hvorvidt en person ville være berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, hvis han deltog i en generalforsamling i Danmark i et selskab, hvor han var ulønnet direktør. Ligningslovens § 33 A Ligningslovens § 33 A er en intern dansk lempelsesregel, der kan anvendes af personer bosat i …
Læs mere

Udlejning af helårsbolig

Folketinget har vedtaget en øvre grænse for, hvor mange dage man må udleje sin helårsbolig. Grænsen gælder når der er tale om lejlighedsvis udlejning af en bolig, som man også selv bruger. Skatteregler for værelsesudlejning mv. Ved værelsesudlejning eller udlejning af en helårsbolig i en del af året kan der anvendes en skematisk model. Modellen …
Læs mere