Go to Top

Skat, moms og afgifter

FACITLISTEN 2019/2020

FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2019 og 2020. FACITlisten giver endvidere en kortfattet beskrivelse af en række skatterelaterede emner for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger m.v. Endelig findes der sidst i FACITlisten en skattekalender for 2020. Se FACITlisten her

EU-varehandel. Sådan griber du momsreglerne an

Handel med udenlandske virksomheder kan resultere i problemer med momsangivelsen, hvis du ikke er opdateret på reglerne. Det gælder for både køb eller salg af varer, hvor der skal være helt styr på dokumentationen. I Danmark er der faste regler for, hvordan der indregnes moms i både købs- og salgssituationer med virksomheder indenfor EU. Oplagring …
Læs mere

EU-varehandel

Fra den 1. januar 2020 sker der flere ændringer af momsreglerne ved EU-varehandel. Det bliver nemmere at etablere konsignationslagre (call off stocks) i Danmark, reglerne for moms ved kædehandel præciseres, og kravene til dokumentation og indberetning af købers momsnummer ved momsfrit EU-salg skærpes. Konsignationslagre Fra den 1. januar 2020 forenkles momsreglerne for konsignationslagre (call off …
Læs mere

Nedsat dansk skat ved arbejde i udlandet

Skatterådet har truffet en afgørelse om, hvorvidt en person ville være berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, hvis han deltog i en generalforsamling i Danmark i et selskab, hvor han var ulønnet direktør. Ligningslovens § 33 A Ligningslovens § 33 A er en intern dansk lempelsesregel, der kan anvendes af personer bosat i …
Læs mere

Udlejning af helårsbolig

Folketinget har vedtaget en øvre grænse for, hvor mange dage man må udleje sin helårsbolig. Grænsen gælder når der er tale om lejlighedsvis udlejning af en bolig, som man også selv bruger. Skatteregler for værelsesudlejning mv. Ved værelsesudlejning eller udlejning af en helårsbolig i en del af året kan der anvendes en skematisk model. Modellen …
Læs mere

Produktionsskoler

Salg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for moms Skattestyrelsen har i efteråret 2018, på baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen, udsendt et styresignal. Signalet siger, at salg af elevproducerede varer og ydelser på produktionsskoler mv. på visse betingelser kan anses for leveret i nær tilknytning til den momsfritagne undervisning, og dermed i lighed …
Læs mere

Øboere får skattefradrag

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forbedrer reglerne for befordringsfradrag for personer bosat på ikke-brofaste øer. Fradrag for logi i forbindelse med arbejde, når det er nødvendigt at overnatte uden for bopælen bliver også forbedret. Forhøjet befordringsfradrag for øboere I 2019 udgør befordringsfradraget for transport …
Læs mere

Placering af ledig kapital

Pas på når du anvender virksomhedsordningen! Virksomhedsejere, der driver virksomhed i personligt regi og som anvender virksomhedsordningen, kommer fra tid til anden ud for, at der er ledig kapital. En indlånskonto i banken er med dagens renteniveau næppe så interessant. Derfor fristes virksomhedsejeren til at placere den ledige kapital på anden vis, men det kan …
Læs mere

Biler – skat og moms 2019

Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler. Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at give et overblik over skattereglerne og momsreglerne, så man opnår …
Læs mere

FACITlisten 2018/2019

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2018 og 2019. FACITlisten giver endvidere en kortfattet beskrivelse af en række skatterelaterede emner for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger m.v. Endelig findes der sidst i FACITlisten en skattekalender for 2019. Se FACITlisten her