Go to Top

Rådgivning

Coronavirus / COVID19

Coronavirus/COVID-19 har omfattende konsekvenser for de fleste virksomheder. Regeringen har derfor, sammen med de øvrige partier i Folketinget, iværksat en række økonomiske tiltag, i form af midlertidige hjælpepakker, som skal sikre at danske virksomheder kommer bedst muligt igennem denne sundhedskrise og de affødte økonomiske konsekvenser. Hjælpepakkerne giver blandt andet mulighed for at søge: Lønkompensation Særlig …
Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Der er i øjeblikket en markant udvikling i antallet af socialøkonomiske virksomheder i Europa. I denne artikel kan du læse om, hvordan du selv kan komme i gang med at tage hånd om samfundsmæssige udfordringer gennem din virksomhed. Flere danske erhvervsdrivende er begyndt at se muligheder i at drive en kommerciel forretning med det formål …
Læs mere

Ny ferielov

“Samtidighedsferie” og administrative udfordringer Med den nye ferielov, som Folketinget vedtog for godt et år siden, blev en række fundamentale principper i ferielovgivningen ændret ganske markant. Især det nye begreb ”samtidighedsferie” og den nye definition af ferieåret vil give anledning til regnskabsmæssige og administrative udfordringer. Især for de virksomheder, der har medarbejdere med ret til …
Læs mere

Overdragelse af udlejningsejendom

Nykøbt ejendom solgt til børn og børnebørn med et tab på 30 mio. kr Landsskatteretten har godkendt, at en ejendom, der var købt for nylig, kunne overdrages til børn og børnebørn til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %. Overdragelsen udløste et tab på knap 30 mio. kr. Overdragelse af udlejningsejendom til 85 % af den …
Læs mere

Aktiesparekonto

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i slutningen af 2017 en aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer, herunder en mulighed for personer til at oprette en særlig aktiesparekonto. Der er udarbejdet et lovforslag, som skal fremsættes i Folketinget til efteråret. Reglerne skal have virkning fra og med den 1. januar 2019. Hvem kan …
Læs mere

FACIT december 2017

Intro til FACIT december 2017 – Kommer ulven?
Det er ikke svært at få det indtryk, at menneskeheden på det nuværende stade af civilisationen er ved at udvikle angst for alting, herunder for mennesket i sig selv.


Læs mere

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Er man medejer af en virksomhed, der drives i et K/S, P/S eller I/S, er man pr. automatik selvstændigt erhvervsdrivende. Dermed kan man som hovedregel anvende virksomhedsordningen og de deraf flydende skattemæssige fordele. Folketinget har fremsat et lovforslag. Ifølge dette kan man fremover anses som lønmodtager, selv om man er medejer i sådanne transparente selskaber. Selvstændig virksomhed Udfører …
Læs mere

FACIT marts 2017

I FACIT marts 2017 kan du læse om: Når revisor kommunikerer Lovgivningen for revisors rapportering og årsregnskabsloven er ændret Forfatter: Lars Hjort Frederiksen, statsautoriseret revisor Nye regler for sommerhusejere Lempelser betyder nye muligheder for sommerhusejere, men også nye risici Forfatter: Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Her er noget af menukortet! Forfatter: Jens Skovby, statsautoriseret revisor …
Læs mere

Kvist & Jensen fusionerer med Vogelius Revision i Aarhus

Revisionsfirmaet Vogelius Revision i Aarhus bliver fra 1. oktober 2017 en del af Kvist & Jensen, Statsautoriserede Revisorer. Alle 15 medarbejdere fortsætter hos Kvist & Jensen, der herved vokser til 120 medarbejdere. Poul Vogelius fortsætter som partner og leder af Aarhus afdelingen i Kvist & Jensen. Overtagelsen glæder Poul Vogelius, der ser Kvist & Jensen …
Læs mere

DANSK LEDER CENTER bliver en del af KVIST & JENSEN

Med stor glæde kan vi nu endelig offentliggøre, at DANSK LEDER CENTER pr. 1. januar 2017, blev en del af KVIST & JENSEN. Dansk Leder Center har, over de seneste år, opbygget en solid forretning omkring rådgivning og undervisning. Dette er sket med fokus på ledelse, forretningsdrift og –planlægning. Især for virksomheder i SMV segmentet, med …
Læs mere