Go to Top

Undgå stikprøvekontrol med tjek af skatteoplysninger

Er du virksomhedsejer, og vil du reducere risikoen for at blive udtaget til Skats risikobaserede stikprøvekontrol. Så læs med her om det nye "moms og skattetjek".

En ny revisorerklæring har set dagens lys. Dette er sket i et tæt samarbejde med Skat som en del af både Danske Revisorer (FSR) samt Skats indsats i den generelle skattekontrol af virksomheder og deres ejere.

De danske revisorer har igennem mange år fungeret som offentlighedens tillidsrepræsentant ved sin gennemgang af virksomhedsregnskaber og revision af selskaber. Som et led heraf er det sædvanligt, at en revisor hjælper sine kunder med opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Assistancen hertil er hverken omfattet af revision eller andre erklæringer med sikkerhed. Det må dog antages at være af en ordentlig kvalitet henset til revisors professionalisme og erfaring med opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber.

Erklæring om moms- og skattetjek

Nu har revisor mulighed for at afgive en særlig erklæring. Denne erklæring underbygger, at der er foretaget helt specifikke handlinger, som vil være med til at skabe mere sikkerhed for en korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst samt opgørelse og afregning af en korrekt moms.

For denne sikkerhed kvitterer Skat med en række initiativer, som er til fordel for den skattepligtige. Der er i første omgang tale om en forsøgsordning for indkomstårene 2017 og 2018. Herefter vil effekterne blive vurderet i forhold til en fremtidig indsats.

Hvad får virksomhederne ud af muligheden?Skattetjek

Virksomhedens ejere og ledelse får flere fordele ud af et aktivt tilvalg af denne type erklæring fra deres registrerede eller statsautoriserede eller på anden måde godkendte revisor.

  • Adgang til en fast hotline hos en særlig afdeling hos Skat, der tager sig af henvendelser og sikrer fuld gennemsigtighed ved sagsbehandling.
  • En proaktiv indsats fra Skats side inden udsendelse af den første foreløbige fastsættelse eller første rykker ved for sen indberetning eller betaling af forskellige pligter som moms og A-skat med videre.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 30. januar 2018