Go to Top

Tryghed om boligbeskatning

En ny lov om boligbeskatning skal skabe tryghed om, hvor meget boligejere skal betale i skat for deres bolig.

Køb af bolig er for mange danskere den største økonomiske beslutning igennem livet, og det er afgørende, at der skabes tryghed om boligbeskatningen for den enkelte borger.

For at skabe tryghed er det vigtigt, at ejendomsvurderingerne er så retvisende som muligt.

Ny lov om boligbeskatning

Regeringen har på denne baggrund fremsendt et lovforslag angående et nyt boligbeskatningssystem, som har udmøntet sig i en vedtagen lov 12. april 2018. Vi vil i denne artikel fremhæve hovedelementerne i denne nye lov.

I den nuværende form beskattes boliger med ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld). Regeringen ønsker at bevare boligskatterne i sin grundform, dog med indførelse af et nyt ejendomsvurderingssystem, der skal afspejle markedsværdien af boligerne samt undgå øget boligbeskatning for boligejerne.Boligbeskatning

Udspillet er kommet som en konsekvens af, at Rigsrevisionen har rejst en stærk kritik af den nuværende model for ejendomsvurderinger.

Midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020

Der indføres en midlertidig indefrysningsordning for grundskylden i perioden 2018-2020, hvorefter kommuner automatisk skal yde et rentefrit lån til betaling af alle nominelle stigninger udover 200 kroner i grundskylden for ejerboliger i forhold til 2017. Dette betyder rent praktisk, at boligejernes betaling af grundskyld ikke vil stige i forhold til niveauet i 2017.

De indefrosne beløb skal først betales, når boligen sælges. Det indefrosne beløb skal dog betales, uanset om ejendommen sælges med gevinst eller tab. Lånet er som nævnt rentefrit, og der skal ikke stilles sikkerhed ved pant i ejendommen eller lignende.

I tilfælde, hvor grundskylden falder til under niveauet i 2017, vil der ikke skulle ydes lån. Hvis grundskylden når op over 2017-niveauet, vil der igen skulle ydes lån. Lånene vil ydes automatisk, og boligejere skal ikke anmode om lånene hos kommunen, og boligejeren kan ligeledes ikke fravælge ordningen i perioden 2018-2020.

Ordningen er for perioden 2018-2020 tvungen, hvorimod man efterfølgende selv vælger, om man vil indfryse skattebetalingen, eller om man vil betale stigende skatter løbende, når de nye regler træder i kraft i 2021.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 24. april 2018