Go to Top

Skatterådgivning

 

Skatterådgivning
I takt med at skattereglerne bliver mere og mere uoverskuelige, bliver kompetent og løsningsorienteret skatterådgivning vigtigere for dig og din virksomhed.

Kvist & Jensen har omfattende erfaring med rådgivning af hovedaktionærer/ejerledere om skatteforhold, så de skattemæssige konsekvenser fungerer optimalt både på person- og virksomhedsniveau.

Skatterådgivning er mere end blot en selvangivelse

Vi kan blandt andet hjælpe med:

  • Beregne din skattepligtige indkomst og udfylde din selvangivelse
  • Optimere dine skattebetalinger gennem blandt andet virksomhedsordningen
  • Rådgive omkring de skattemæssige konsekvenser af køb af fast ejendom, køb og salg af aktier
  • Optimere dine pensionsordninger
  • Tilrettelægge generationsskifte, så det skatte- og afgiftsmæssigt understøtter en forretningsmæssigt optimal løsning
  • Dialog med skattevæsenet
  • Udstationering

Kontakt din personlige revisor hvis du vil vide mere