Go to Top

Skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse 2018

Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Vi har valgt at gøre det i form af denne publikation.

Publikationen dækker de fleste situationer, man kan komme ud for. Både lønmodtagere, bestyrelsesmedlemmer og erhvervsdrivende kan anvende reglerne, men på hver deres måde.

Et af de vigtigste punkter er reglerne for dokumentation af korrekt udbetaling. Det er sådan, at udbetalingerne bliver skattepligtige, hvis ikke man har dokumentation for korrekt udbetaling.

Vi står naturligvis til disposition med råd og vejledning i de konkrete situationer.

RejsegodtgørelseSkattefri rejsegodtgoerelse

Danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtager, fordi lønmodtageren, på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted, ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor lønmodtageren midlertidigt er ansat direkte på den pågældende arbejdsplads.

Der kan endvidere udbetales skattefri godtgørelse for rejseudgifter, der påføres lønmodtageren, fordi arbejdsgiveren midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads, når dette medfører, at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Medlemmer af og medhjælpere for bestyrelse, kommissioner, råd og lignende hvervtagere kan modtage skattefri godtgørelse, forudsat honoraret er A-indkomst.

Tidsbegrænsning

Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, når der arbejdes på et midlertidigt arbejdssted.

Ved udbetaling af skattefri godtgørelse efter statens takster for udgifter til fortæring og småfornødenheder kan et arbejdssted højst anses for midlertidigt i de første 12 måneder. Derimod er der ikke nogen 12- måneders grænse vedrørende logigodtgørelse.

Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder ikke, når arbejdsstedet i takt med arbejdets udførelse eller færdiggørelse flyttes over en strækning på mindst 8 km.

En ny 12 måneders periode påbegyndes, når der foretages et arbejdsstedsskifte.

Et arbejdsstedsskifte anses for foretaget:

  • når der for samme arbejdsgiver i samme arbejdsprojekt skiftes til en ny arbejdsplads mindst 8 km ad normal transportvej fra den tidligere arbejdsplads.

Læs hele vores publikation om emnet ved at klikke her.