Go to Top

Skat holder øje med værdien af din firmabil

Det kan koste dig en solid ekstra skatteregning, hvis du af din arbejdsgiver får stillet en firmabil til rådighed, som ikke er prissat rigtigt.

En del virksomheder indgår en aftale om, at virksomheden stiller en bil til rådighed for nogle af deres medarbejdere. Inden aftalen indgås, er det dog vigtigt, at både virksomheden og medarbejderen gør sig klart, hvilken værdi aftalen har for medarbejderen.

Der kan være mange forskellige årsager til, at en arbejdsgiver ønsker at stille en bil til rådighed:

  • At yde medarbejderen et værdsat personalegode
  • Behov for medarbejderens mobilitet
  • For at signalere succes
  • Adgang til fordelagtige aftaler om bildrift
  • Ønske om at undgå administration af kørselsgodtgørelse med videre

Fælles for hovedparten af virksomhederne er, at udgifterne til firmabil er et alternativ til at betale en højere løn til medarbejderen. Derfor vil der ofte være sammenhæng mellem de forventede samlede biludgifter og den samlede lønpakke til medarbejderen. For medarbejderen kan der tilsvarende være gode grunde til at ønske firmabil.

Ofte vil det centrale spørgsmål i forbindelse med en eventuel firmabil være, om det er økonomisk fordelagtig at få stillet en firmabil til rådighed af arbejdsgiveren, eller om det er mere fordelagtigt at køre i egen bil kombineret med at få udbetalt skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.

Opgørelse af beskatningsgrundlaget for firmabilFirmabil

Der er følgende tre variationer indenfor opgørelse af beskatningsgrundlaget af fri bil:

  • Når bilen på erhvervelsestidspunktet er yngre end 36 måneder (tre år), tages der udgangspunkt i nyvognsprisen.
  • Hvis bilen er erhvervet indenfor 36 måneder efter første indregistreringsdato, og denne bliver ældre end de 36 måneder, tages der udgangspunkt i 75% af nyvognsprisen.
  • Hvis bilen er erhvervet senere end de 36 måneder efter første indregistreringsdato, tager grundlaget udgangspunkt i faktisk anskaffelsessum.

Beskatningsgrundlaget beregnes som 25% af de første 300.000 kroner og 20% af den del, som overstiger. Dog kan grundlaget som minimum beregnes af 160.000 kroner. Hertil skal et beløb svarende til 1,5 gange miljøafgiften tillægges til det samlede beskatningsgrundlag.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 28. august 2018