Go to Top

Revision

Kvist & Jensen reviderer vores kunders regnskaber efter de internationale revisionsstandarder (International Standards of Auditing), som er godkendt af EU. Foretager Kvist & Jensen revisionen af din virksomheds regnskab, er virksomheden således sikret en revision af høj kvalitet og internationalt anerkendt.

Et revideret årsregnskab giver større grad af tillid til virksomheden, og dermed lavere kreditomkostninger og bedre forhandlingsposition overfor kunder, leverandører, kreditgivere og medarbejdere.

Revision giver dig et bedre grundlag

Endvidere kan du som virksomhedsejer bedre træffe beslutninger omkring din virksomheds økonomi, når du baserer dine beslutninger på et revideret årsregnskab.

Som medlem af RevisorGruppen Danmark dokumenterer Kvist & Jensen revisionen efter RevisorGruppens retningslinier og kvalitetsstandarder. Samtidigt anvendes IT hjælpemidler, hvilket sikrer vore kunder en hurtig og effektiv revision.

RevisorGruppen Danmark er en vidensbaseret forening af uafhængige revisionsfirmaer, og omfatter 23 revisionsfirmaer med 70 kontorsteder, 260 statsautoriserede revisorer og cirka 1.600 medarbejdere. Medlemsfirmaernes samlede omsætning udgjorde i 2014 ca. 1,3. mia. kr.

Kvaliteten af vort arbejde kontrolleres med jævne mellemrum af Revisortilsynet samt hvert år af RevisorGruppen Danmark.

Kontakt vores rådgivere for et uforpligtende møde.