Go to Top

Rekonstruktion af kriseramte virksomheder

Rekonstruktion

De senere års tilbagegang i samfundsøkonomien har haft stor indvirkning på mange virksomheder. En del virksomheder er bukket under, og stadig flere kæmper mod svære betingelser fra markedet og bankerne.

Kvist & Jensen hjælper kriseramte virksomheder og virksomhedsejere med rådgivning i denne svære situation. Vores rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed med fokus på analyse af årsagerne til krisen samt udarbejde en plan for virksomhedens fremtid.

Årsagerne til krisen kan være dårlig indtjening, manglende likviditet, uhensigtsmæssig kapital- og finansieringsstruktur mv..

Vellykket rekonstruktion

Det væsentligste krav for en vellykket rekonstruktion er, at virksomheden har en fremtidig overskudsgivende driftsindtjening. Kvist & Jensen kan bl.a. hjælpe virksomhedsejeren med:

 • Optimering af virksomhedens likviditet og pengestrømme
 • Vurdering af budgetter og sammenhæng mellem drift og likviditet
 • Regnskabsassistance
 • Rådgivning og optimering inden for skat
 • Vurdering af finansieringsmuligheder
 • Kontakt til finansielle kreditorer
 • Søge nye investorer
 • Formidle kontakt ved salg af virksomhed

Endvidere assisterer Kvist & Jensen virksomheder, advokater og banker som regnskabskyndig tillidsmand i rekonstruktion, herunder med:

 • Indledende overblik over situationen i virksomheden i samarbejde med den af skifteretten udpegede rekonstruktør
 • Vurdering af forretningsgrundlag og rådgivning omkring rekonstruktionsmodel
 • Overblik over reelle værdier, estimeret akkorddividende og konkursdividende
 • Vurdering af budgetter og sammenhæng mellem drift og likviditet
 • Gennemgang af seneste årsregnskab og redegørelse for eventuelle mangler til kreditorerne
 • Søgning efter omstødelige transaktioner
 • Værdiansættelse af virksomhedens ubehæftede og pantsatte aktiver
 • Optimering af skatte-, moms- og toldmæssige forhold
 • Vurdering af finansieringsmuligheder
 • Lovpligtig redegørelse og erklæring til kreditorerne om, at rekonstruktionen er rimelig og betryggende

Kontakt vores eksperter på dette område.

Anders Flensted Nielsen

Anders Flensted Nielsen
Statsautoriseret revisor, partner

Jonas Bødker-Iversen
Jonas Bødker-Iversen
Statsautoriseret revisor, partner