Go to Top

Rekonstruktion af kriseramte virksomheder

Rekonstruktion

De senere års tilbagegang i samfundsøkonomien har haft stor indvirkning på mange virksomheder. En del virksomheder er bukket under, og stadig flere kæmper mod svære betingelser fra markedet og bankerne.

Kvist & Jensen hjælper kriseramte virksomheder og virksomhedsejere med rådgivning i denne svære situation. Vores rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed med fokus på analyse af årsagerne til krisen samt udarbejde en plan for virksomhedens fremtid.

Årsagerne til krisen kan være dårlig indtjening, manglende likviditet, uhensigtsmæssig kapital- og finansieringsstruktur mv..

Det væsentligste krav for en vellykket rekonstruktion er, at virksomheden har en fremtidig overskudsgivende driftsindtjening. Kvist & Jensen kan bl.a. hjælpe virksomhedsejeren med:

 • Optimering af virksomhedens likviditet og pengestrømme
 • Vurdering af budgetter og sammenhæng mellem drift og likviditet
 • Regnskabsassistance
 • Rådgivning og optimering inden for skat
 • Vurdering af finansieringsmuligheder
 • Kontakt til finansielle kreditorer
 • Søge nye investorer
 • Formidle kontakt ved salg af virksomhed

Endvidere assisterer Kvist & Jensen virksomheder, advokater og banker som regnskabskyndig tillidsmand i rekonstruktion, herunder med:

 • Indledende overblik over situationen i virksomheden i samarbejde med den af skifteretten udpegede rekonstruktør
 • Vurdering af forretningsgrundlag og rådgivning omkring rekonstruktionsmodel
 • Overblik over reelle værdier, estimeret akkorddividende og konkursdividende
 • Vurdering af budgetter og sammenhæng mellem drift og likviditet
 • Gennemgang af seneste årsregnskab og redegørelse for eventuelle mangler til kreditorerne
 • Søgning efter omstødelige transaktioner
 • Værdiansættelse af virksomhedens ubehæftede og pantsatte aktiver
 • Optimering af skatte-, moms- og toldmæssige forhold
 • Vurdering af finansieringsmuligheder
 • Lovpligtig redegørelse og erklæring til kreditorerne om, at rekonstruktionen er rimelig og betryggende

Kontakt vores eksperter på dette område.

Anders Flensted Nielsen
Anders Flensted Nielsen
Statsautoriseret revisor, partner
Svend Aage Jensen
Svend Aage Jensen
Statsautoriseret revisor, partner