Go to Top

Personalegoder

Personalegoder 2019

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Personalegoder – 5 kategorier Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: Beskatning af markedsværdien Beskatning efter standardsatser Skattefri personalepleje …
Læs mere

Personalesommerhus og beskatning

Når et selskab anskaffer sig et sommerhus, så skal en hovedaktionær som hovedregel beskattes ud fra en rådighedsbetragtning. Skattepligtig værdi af sommerbolig opgøres for hovedaktionærer efter de regler, der gælder for andre medarbejdere. Det vil sige 0,5 % pr. uge i højsæsonen og 0,25 % i årets øvrige uger. For hovedaktionærer gælder en formodningsregel, der betyder, at …
Læs mere

Skattefri kørselsgodtgørelse – krav til lønnens størrelse

En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, når de kører erhvervsmæssigt i egen bil. Kørselsgodtgørelsen skal være en ekstraudgift for arbejdsgiveren, eller sagt på en anden måde medarbejderen må ikke på nogen måde have ydet kompensation til arbejdsgiveren mod til gengæld at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Erhvervsmæssig kørsel og skattefri kørselsgodtgørelse Arbejdsgivere kan udbetale …
Læs mere

Personalegoder 2017

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdien • Beskatning efter standardsatser • Skattefri personalepleje • …
Læs mere

Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

Kan arbejdsgiveren skattefrit dække medarbejderens parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, når medarbejderen samtidig modtager skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil? Svaret er ja! Arbejdsgiverbetalte parkeringsudgifter I løbet af 2016 har man flere gange kunnet læse i dagspressen, at det var SKATs opfattelse, at en arbejdsgivers betaling af en medarbejders parkeringsudgifter i forbindelse med …
Læs mere

Medarbejderaktier

Folketinget har vedtaget nye skatteregler for medarbejderaktier. De nye regler betyder, at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og fortjenesten beskattes som aktieindkomst. Reglerne kan anvendes fra og med den 1. juli 2016. Lønbeskatning af medarbejderaktier Økonomiske fordele ved medarbejderaktieordninger beskattes normalt som lønindkomst, det vil sige en beskatning på omkring 56 %, hvis medarbejderen …
Læs mere

Gunstige regler for medarbejderaktier

Regeringen, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt de konservative indgik i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2016 en aftale om at genindføre skattefrihed for individuelle medarbejderaktieordninger. Lovforslag herom er nu fremsat i Folketinget. Reglerne skal gælde fra og med den 1. juli 2016. Lovforslag om skattebegunstigede ordninger for medarbejderaktier Efter gældende regler bliver personer, der som led …
Læs mere

Hvornår er julegaven skattefri?

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Gaver i form af kontanter beskattes altid, og arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat. Julegaver Naturaliegaver i anledning af jul eller nytår er skattefri, hvis gavens værdi ikke overstiger 800 kr. Består julegaven derimod af et gavekort, er medarbejderen som …
Læs mere

Elbiler skal lades op

Skatterådet har taget stilling til en række spørgsmål om opladning af elbiler, hvor der er tale om fri bil. Beskatning af fri elbil Elbiler er omfattet af de almindelige regler for beskatning af fri bil. For nye biler – herunder biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering – er nyvognsprisen beregningsgrundlaget for …
Læs mere

Personalegoder 2015

Vi har opdateret publikationen “Personalegoder” med de nyeste regelændringer. Publikationen giver et godt overblik over de skatte- og momsmæssige problemstillinger, man ofte støder ind i, når emnet er personalegoder. I oversigtsform kan du bl.a. læse om følgende: Beskatning af personalegoder Bruttotrækordninger Personalegoder – skat Hovedaktionærer m.fl. Personaleforeninger Arbejdsgiverens indberetningspligt Personalegoder – moms