Go to Top

Nyt investorfradrag skal styrke iværksætteri

Politisk aftale har som mål at styrke iværksætterkulturen i Danmark.

For nylig lancerede regeringen et udkast til forslag omkring fradraget for investeringer i små og mellemstore, ikke-børsnoterede selskaber, der befinder sig i opstarts- eller vækstfasen, også kaldet "målselskaber". Udkastet er en del af en aftale indgået i november 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Aftalen har til mål at styrke iværksætterkulturen i Danmark. Ideen med forslaget er at give de små og mellemstore virksomheder lettere adgang til den risikovillige kapital igennem investeringer. Dette er et ret usædvanligt forslag, da det er ren skatteincitamentsordning, og det vil betyde et skattefradrag ved invetseringer i ikke-børsnoterede selskaber, med andre ord vil investoren få tabsfradrag for den fulde investering ved et underskud, og samtidig vil kun nettogevinsten blive beskattet ved et overskud.

Hvor kan investorfradrag benyttes?

Investorfradrag

Hvis en person eller nærtstående hertil direkte eller inddirekte ejer aktier i samme indkomstår eller de to forudgående, som investeringen er foretaget i, vil investorfradraget ikke være muligt.

Investorfradraget kan opnås ved tegning af aktier i følgende:

  • Danske selskaber (visse udenlandske, med driftsted i Danmark), som ikke er optaget til handel på et reguleret marked.
  • Selskaber i opstarts- eller vækstfase.
  • Selskaber, der ikke er en pengetank, altså med en passiv kapitalanbringelse.
  • Selskaber med mindre end 250 personer og en årlig omsætning på under 50 millioner euro eller en balancesum på under 43 millioner euro.
  • Selskaber, der ikke har foretaget udlodninger, der samlet set overstiger selskabets regnskabsmæssige resultat efter skat i de seneste tre regnskabsår.