Go to Top

Når Skat skal have en del af julegaven

Ikke kun julemanden kommer med gaver, men når gaverne kommer fra chefen og arbejdspladsen, er der grænser for gavmildheden - i hvert fald hvis ikke Skat skal have en del af julegaven.

Julegaven er et personalegode

Julen nærmer sig med hastige skridt, og kommer som sædvanlig førend vi ved. Julen bliver benyttet af flere virksomheder til at give sine medarbejdere en påskønnelse for deres indsats i det forgangne år.

Udover årets firmajulegave tilbyder flere arbejdspladser en række andre goder af forskellig art til deres medarbejdere. Vi kommer nærmere ind på udvalgte personalegoders skattemæssige behandling i denne artikel.

Personalegoder kan inddeles skattemæssigt i følgende kategorier:

  • Skattefri personalepleje
  • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder (6.100 kr. i 2018)
  • Bagatelgrænse for mindre personalegoder (1.100 kr. i 2018)
  • Andre goder, der beskattes til markedsværdi eller efter standardsatser

PersonaleplejeJulegaven

De personalegoder der ydes på arbejdspladsen, som f.eks. kaffe, te og frugt er skattefrie for medarbejderen. Dette skyldes at goderne er uden væsentlig økonomisk værdi, hvorfor det er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder.

Lejlighedsgaver kan også modtages skattefrit, så længe gavens størrelse ikke er større end, hvad der almindeligt anses for passende. Altså i praksis sker der ikke beskatning af passende gaver, som markerer en privat mærkedag, som f.eks. fødselsdag, barnedåb, bryllup eller lignende.

Arbejdsrelaterede goder

Personalegoder til en samlet årlig værdi, som maksimalt udgør 6.100 kroner, er skattefrie, hvis arbejdsgiveren stiller personalegoderne i overvejende grad til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde.

Eksempler på goder der omfatter bagatelgrænsen:

  • Fri avis til brug for arbejdet.
  • Mad og drikke ved overarbejde.
  • Vareprøvning af virksomhedens nye produkter.
  • Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren, med logo.
  • Frikort til offentlig befordring, der er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring.
  • Kørekort, som delvist kan betales af arbejdsgiveren, såfremt det skal bruges som led i arbejdet.

Personalegoder, som beskattes særskilt beregnes ikke med i beløbsgrænsen, da disse netop beskattes særskilt.

Læs hele artiklen som blev udgivet 23. oktober 2018