Go to Top

Kvalitet

Kvalitet

Fælles kvalitetsstyringssystem er rygraden i samarbejdet i RevisorGruppen Danmark

Det er et krav, at det enkelte medlemsfirma lever op til begrebet "god revisionsskik". Det indebærer, at alle arbejdsmetoder inden for revision, regnskabsassistance og rådgivning er beskrevet i revisionsfirmaet, og at alle medarbejdere følger arbejdsbeskrivelserne.

Produkter

Alle revisionsfirmaets produkter er omfattet af krav til ensartethed og kvalitet. Det gælder eksempelvis årsrapporter, revisionsprotokollater og skattemæssige opgørelser.

RevisorGruppen Danmarks sekretariat er sammen med det enkelte revisionsfirma ansvarlige for, at metoder og produkter udvikles, så disse altid er på højeste niveau.

Styring af kvalitet

Kvalitetsstyringssystemet indebærer, at der hele tiden sker kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Samtidig sikrer den interne kontrol, at intet produkt forlader revisionsfirmaet uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede ansvar.

Kontrol af kvalitet

Intern stikprøvekontrol i revisionsfirmaet sikrer, at den enkelte medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsmetoder og produkter. Denne kontrol danner baggrund for interne møder, hvor der udveksles erfaringer med brug af arbejdsmetoder og produkter.

Anvendelse af vore arbejdsmetoder skal altid dokumenteres skriftligt.

Ekstern kvalitetskontrol

Alle medlemsfirmaer i RevisorGruppen Danmark er underkastet såvel den obligatoriske offentlige kvalitetskontrol fra Revisortilsynet samt kvalitetskontrol af Danske Revisorer (FSR). Kvalitetskontrollen udføres hos det enkelte medlemsfirma med højst 4 års mellemrum.

Såfremt der i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol konstateres fejl eller mangler hos et medlemsfirma, kan dette i sidste ende medføre eksklusion fra RevisorGruppen Danmark, ligesom alvorlige fejl og mangler kan medføre, at den underskrivende revisors beskikkelse tilbagekaldes.

Faglige kurser

I RevisorGruppen Danmark afholdes der løbende interne kurser for statsautoriserede revisorer og deres medarbejdere. Kurserne skal sikre, at alle til enhver tid er opdateret med den nyeste faglige viden.

Henvisninger:

Revisorgruppen Danmark
Medansvarlig for højt niveau

Revisortilsynet
Udfører obligatorisk kvalitetskontrol

Danske Revisorer (FSR)
Udfører kvalitetskontrol