Go to Top

Konkurskarantæne mod svindlere

En person, der rammes af konkurskarantæne, kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab. Personen kan heller ikke blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos Skat. Flere end ventet er blevet ramt af reglerne.

I disse dage bliver langt de fleste danske selskabsregnskaber nøje gennemgået af deres interessenter, blandt andet i form af banker, investorer, kreditorer, medarbejdere og konkurrenter. Dette skyldes, at indsendelsesfristen 31. maj for kalenderårsregnskaber netop er passeret, og langt de fleste regnskaber nu er indsendt.

Det gælder dog ikke for alle...Konkurskarantæne

Som det er blevet vist i tv i bedste sendetid, findes der fortsat selskabssvindlere, som påfører deres kreditorer (herunder Skat) og øvrige interessenter tab på mange forskellige måder. Dette i form af forsvundne direktører, manglende momsindberetninger, skatteindberetninger, manglende betalinger af kreditorer, varelagre og debitorindbetalinger, som forsvinder i et net af transaktioner, som ofte er så kompliceret, at selv garvede journalister, advokater og revisorer har vanskeligheder med at følge systemet eller mangel på samme.

Dette kan det danske retssamfund ikke være tjent med

Som en følge heraf blev reglerne om konkurskarantæne vedtaget med ikrafttrædelse 1. januar 2014.

En konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Hvem kan blive omfattet af konkurskarantæne

Personer, som har været medlem af ledelsen i en virksomhed, der er gået konkurs, kan pålægges konkurskarantæne, såfremt skifteretten vurderer personen som uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse.

Det er langt fra i alle tilfælde, at disse regler sættes i kraft. Men det er dog et middel til at komme gengangere og bevidste svindlere til livs som medlemmer i ledelsen i danske selskaber.

Hvor længe varer en konkurskarantæne

En konkurskarantæne vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på tre år.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 19. juni 2018