Go to Top

Hammel

HammelKvist & Jensen
Torvegade 1
8450 Hammel
Telefon: 86 96 91 00
Fax: 86 96 96 03
Email: hammel@kvistjensen.dk

 

Charlotte Broberg
Charlotte Broberg
Sekretær
Mail: cnb@kvistjensen.dk
Dorthe Duelund Simonsen
Dorthe Duelund Simonsen
Revisorelev
Mail: dorthe@kvistjensen.dk
Henrik Boi

Henrik Boi
Revisor

Jan Jensen
Jan Jensen
Registreret revisor, HD
Johannes Simonsen
Johannes Simonsen
Statsautoriseret revisor, partner
Kell Kruse
Kell Kruse
Revisor, cand.merc.aud.
Lene Sørensen

Lene Sørensen
Registreret revisor

Michael Jensen
Michael Helvig Jensen

Revisor, cand. merc. aud.
Mie Nielsen

Mie Nielsen
Revisor, HD

 

Du er velkommen til at kontakte Kvist & Jensen i Hammel via nedenstående kontaktformular:


* = Obligatorisk felt