Go to Top

Forældrekøb – er det fortsat aktuelt?

Svaret er i nogle tilfælde "ja", i andre "nej".

Den store boligjagt til de nye studerende er fortsat i gang. Mange steder er der fortsat stor mangel på studieboliger i landets største byer. Det kan derfor være svært at finde en bolig, når man som ung skal begynde på en uddannelse.

Derfor kan der være god fornuft i at købe en bolig til sit barn, hvis man som forældre har mulighed for det. Men er det stadig en god idé at kaste sig ud i et forældrekøb?

Det skal du være opmærksom på ved forældrekøbForældrekøb

Det kan muligvis være en fordel, at man som forældre køber en bolig for at udleje den til sit barn. Men det er ikke altid tilfældet. Det er relevant at få lavet en beregning og opstillet et budget på den enkelte bolig. Det kan måske være, at det er mere økonomisk samlet set, at barnet selv køber boligen.

Det er de samlede omkostninger, altså dine samlede omkostninger og fradrag, sammenlagt med barnets omkostninger og fradrag, som skal holdes op imod, at barnet selv skal købe boligen og afholde alle udgifter.

Dine samlede udgifter vil bestå af selve købet af boligen tillagt omkostningerne forbundet hermed og finansieringen af boligen. En finansiering vil typisk være fordelt med et 80 procent realkreditlån, 15 procent som anden finansiering og de sidste 5 procent i egenfinansiering.

Herefter er der de løbende udgifter, såsom renovation, ejendomsskat, vedligeholdelse, forsikringer og ejendomsværdiskat. Dit barn skal betale husleje for at kunne bo i lejligheden, og denne indtægt minus de løbende udgifter skal der herefter betales skat af.

Der er lidt administration, man skal være forberedt på, og resultatet for "driften" af lejligheden skal påføres selvangivelsen hvert år. Der skal laves et regnskab for udlejningen, hvilket betyder, at alle indtægter og udgifter skal bogføres.

Det er vigtigt at lave en separat konto og holde driften af lejligheden adskilt fra egen privatøkonomi.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 9. oktober 2018.