Go to Top

FACIT september 2017

I FACIT september 2017 kan du læse om:FACIT september 2017

 • Nye boligbeskatningsregler
  Et bredt flertal i Folketinget har i maj indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Meningen med de nye regler er bl.a. at skabe ro på området.
  Forfatter: Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor
 • Hvis det er lige ved at gå galt!
  Det er heldigvis blevet bedre tider igen - for årene lige efter 2007 var ikke specielt gunstige for erhvervslivet som helhed.
  Forfatter: Jens Skovby, statsautoriseret revisor
 • Skattefri kørselsgodtgørelse
  Det kan blive dyrt, hvis dokumentationen ikke er i orden.
  Forfatter: Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent
 • Undervisning i legemsøvelser, musik, håndarbejde mv.
  ... er fortsat fritaget for moms - betingelserne er dog skærpet.
  Forfatter: Jacob Stagaard Larsen, Senior VAT Manager

Intro til FACIT - Arme bøj!

Nej, Kaptajn Jespersen (dansk gymnastikguru i forrige århundrede) er ikke blevet tilknyttet FACIT, og det er ikke meningen, at man skal tage en stak armbøjninger eller svømme et par kilometer i 5 grader varmt vand og cykle rundt om Jylland inden læsningen af FACIT.

Det vil være langt mere hensigtsmæssigt at finde en meget varmere kop kaffe eller te (eller hvad man nu sætter pris på) og synke ned i en behagelig stol under læsningen.

Overskriften refererer i stedet til en momsmæssig problemstilling, der er blevet aktuel. The Beatles havde engang en sang, der handlede om, at hvis man gik på gaden, så blev ens fødder straks udnævnt som beskatningsobjekt. Find Revolver-pladen frem!

Du kan læse hele FACIT september 2017 ved at klikke her.

Redaktionen er afsluttet den 30. august 2017. Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt.