Go to Top

Doing Business in Denmark

Husk registrering i ejerregistret

Alle eksisterende og nye aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber skal registrere deres ejere i ejerregisteret på baggrund af ejernes indberetninger. Nye selskaber skal foretage registreringen ved oprettelsen, medens eksisterende selskaber – dvs. selskaber der er stiftet 14. december 2014 eller tidligere – har en frist frem til og med 14. juni 2015. Hvis registreringspligten ikke overholdes, kan …
Læs mere