Go to Top

Den nye ferielov

Fra 2020 vil alle lønmodtagere kunne holde ferie samtidig med, at de optjener ferien.

I oktober 2017 blev det vedtaget, at vi i Danmark skal have en ny ferielov. Den nye ferielov skal tilgodese både lønmodtagere og arbejdsgivere. Når den nye ferielov træder i kraft, får "nye" på arbejdsmarkedet ret til at afholde betalt ferie i deres første år af ansættelsen.

Ifølge den nuværende ferielov risikere "nye" på arbejdsmarkedet at skulle arbejde i 16 måneder, før de kan afholde deres første feriedag med løn.

Forskudt ferie - regler efter den nuværende ferielovFerielov

Ifølge de nuværende ferieregler har vi i Danmark forskudt ferie. Det betyder, at ferien optjenes i kalenderåret. Men den kan først afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april året efter.

Er man ny på arbejdsmarkedet og bliver ansat for eksempel 1. januar 2018, så optjener man ferie fra sin første arbejdsdag og indtil 31. december 2018. Ferien, som man har optjent i kalenderåret 2018, kan man først afholde fra 1. maj 2019.

Der er altså gået 16 måneder fra første arbejdsdag, og indtil man kan afholde sin første betalte feriedag.

Samtidighedsferie - regler efter den nye ferielov

Når de nye ferieregler træder i kraft 1. september 2020, får vi samtidighedsferie. Det betyder, at vi kan afholde betalt ferie samtidig med at vi optjener ferien.

Lønmodtagere kommer til at optjene ferie fra 1. september til 31. august, altså stadig en 12 måneders periode, men ferien, som optjenes i september, kan allerede afholdes i oktober.

Faktisk har lønmodtageren mulighed for at afholde den optjente ferie i 16 måneder. Det vil sige, at ferie, som optjenes fra 1. september 2020 til 31. august 2021 (12 måneder), kan afholdes fra 1. september 2020 til 31. december 2021 (16 måneder).

Den forlængede afholdelsesperiode skal give lønmodtageren mere fleksibilitet i planlægningen af ferie.

Den "nemme" overgang til de nye regler

Ved overgangen til de nye ferieregler vil lønmodtageren i princippet have to gange betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. Det skyldes, at efter de gældende ferieregler vil lønmodtageren have optjent forskudt ferie, som endnu ikke er afholdt.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 11. september 2018