Go to Top

Deleøkonomi og anden ny lovgivning

Det bliver stadigt mere populært at deles om udgifterne, hvilket et nyt lovforslag omkring deleøkonomi søger at imødekomme.

Hen over foråret og sommeren er der blevet fremsat og vedtaget en række skattelove. Disse kommer fremover til at få betydning for mange danskere. Nedenfor omtales kort de enkelte forslag.

Forslagene omkring deleøkonomi er endnu ikke formelt vedtaget. De endelige lovforslag forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2018.

DeleøkonomiDeleøkonomi

Hvorfor ikke dele plæneklipperen med naboen i stedet for at eje en hver? Og hvorfor ikke udleje sin bolig til andre, når man alligevel er ude og rejse? De sociale medier har gjort det nemt at finde hinanden på kryds og tværs af geografiske grænser. Samtidigt deler og udlejer vi i stigende grad ting og tjenester.

Det er et centralt led i det foreliggende lovforslag, at det skattemæssigt skal være mest gunstigt at udleje gennem udlejningsbureauer, herunder deleøkonomiske platforme, hvor udlejningsindtægter automatisk indberettes til Skat.

I Skat er man i gang med at udvikle en digital løsning til indberetning af lejeindtægter. Skat har også indgået en aftale med Airbnb om automatisk indberetning af Airbnb-brugeres lejeindtægter til Skat.

Indberetningsløsningen forventes dog først at være klar 1. januar 2021.

Sommerhusudlejning

I 2018 får man som sommerhusudlejer et bundfradrag på 21.900 kroner, når udlejning sker gennem et udlejningsbureau, der indberetter lejeindtægterne til Skat.

Ifølge det lovforslag, der ligger, vil bundfradraget blive forhøjet til 40.000 kroner med tilbagevirkende kraft til at gælde for hele 2018. Det betyder, at sommerhusejere, der udlejer deres sommerhus via et bureau, opnår en større skattefri indtægt end de sommerhusejere, der udlejer privat, hvor det skattefri bundfradrag kun er på 11.ooo kroner.

Dog skal der tages hensyn til, at udlejningsbureauet også skal have deres arbejde betalt, inden regnestykket kan gøres endeligt op. Det er stadig gældende, at i den del af lejeindtægten, der overstiger det skattefri bundfradrag, gives der et fradrag på 40%, og kun den overskydende del af lejeindtægten er skattepligtig.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 25. september 2018