Go to Top

FACIT / FACITlisten

FACIT september 2017

I FACIT september 2017 kan du læse om: Nye boligbeskatningsregler Et bredt flertal i Folketinget har i maj indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Meningen med de nye regler er bl.a. at skabe ro på området. Forfatter: Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Hvis det er lige ved at gå galt! Det er heldigvis blevet bedre …
Læs mere

FACIT juni 2017

I FACIT juni 2017 kan du læse om: Pensionsforhold En god pensionisttilværelse kræver rettidig planlægning – også når det ikke går efter planen Forfatter: Hans Ejgil Thinghuus Jensen, chefrådgiver Investeringsejendomme Nye spilleregler i årsrapporten Forfatter: Thomas Bjerrehus, udviklingschef Ransomware og gidseltagning En ny problemstilling for virksomheder Forfatter: Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Driftsøkonomi Hvor kan vi …
Læs mere

FACIT marts 2017

I FACIT marts 2017 kan du læse om: Når revisor kommunikerer Lovgivningen for revisors rapportering og årsregnskabsloven er ændret Forfatter: Lars Hjort Frederiksen, statsautoriseret revisor Nye regler for sommerhusejere Lempelser betyder nye muligheder for sommerhusejere, men også nye risici Forfatter: Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Her er noget af menukortet! Forfatter: Jens Skovby, statsautoriseret revisor …
Læs mere

FACITlisten 2016/2017

FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2016 og 2017. FACITlisten giver endvidere en kortfattet beskrivelse af en række skatterelaterede emner for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger m.v. Endelig findes der sidst i FACITlisten en skattekalender for 2017. Du kan se FACITlisten her

FACIT december 2016

I FACIT december 2016 kan du læse om: Hvordan undgås fejlcasting Med enkle midler kan man reducere risikoen for at ansætte den forkerte. Forfatter: Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Lovlige kapitalejerlån Lovforslag om “betinget lovliggørelse af kapitalejerlån” er fremsat. Forfatter: Rasmus Nørgaard Bek, advokat Moms ved websalg Hvornår skal en virksomhed momsregistreres i et andet land? …
Læs mere

FACIT september 2016

I FACIT september 2016 kan du læse om: Forældrekøb Forældrekøb er igen blevet populært. Forfatter: Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Sponsorater i søgelyset SKAT har ved kontrolbesøg blandt andet fokus på sponsorater. Forfatter: Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Nye regler om ansættelsesklausuler Nye regler trådte i kraft den 1. januar 2016. Forfatter: Rasmus Nørgaard Bek, advokat Salg af …
Læs mere

FACIT juni 2016

I FACIT juni 2016 kan du læse om: EU-forordning om persondata Længe ventede ajourførte regler om personfølsomme data er på vej Forfatter: Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Medarbejderaktier Folketinget har vedtaget nye, gunstige skatteregler for medarbejderaktier Forfatter: Rasmus Nørgaard Bek, advokat Hvidvask af penge Revisorer er omfattet af særlige krav i hvidvaskloven Forfatter: Thomas Bjerrehus, udviklingschef Crowdfunding En …
Læs mere

FACIT marts 2016

Forårsudgaven af FACIT marts 2016 omhandler følgende emner: Afgiftslempelse ved familiegenerationsskifte Familiegenerationsskifte og succession til fonde sker til lavere afgift Revisors erklæringer – forskelle og ligheder Et behjertet forsøg på at forklare forskellen på revisors erklæringer Brug af sociale medier – hvor går grænsen? Lidt om medarbejdernes brug Omvendt momsbetalingspligt Udvidet anvendelse ved indenlandsk handel …
Læs mere

FACIT december 2015

I decemberudgaven af FACIT kan du blive klogere på følgende emner: Personlig sikkerhedsstillelse Anmeldelse til Datatilsynet Fremleje af bolig – skattefrit? Moms ved slagsfremmende foranstaltninger i form af tilgift God læselyst! Du kan læse FACIT ved at klikke her

FACIT september 2015

Vi kommer bredt omkring i den nye udgave af FACIT. Du kan læse om: Årsregnskabsloven er ændret Bestyrelsesansvaret Momsgrundlaget ved byttehandler Fri bolig God læselyst! Du kan læse FACIT ved at klikke her