Go to Top

Budget

Budget

Lad os sammen se på fremtiden

Vi assisterer med udarbejdelse af dit budget, såvel eksternt budget til selskabets kreditgivere som internt til selskabets ledelse.

Kvist & Jensen anvender anerkendte IT værktøjer til udarbejdelse af budgetter, som på en overskuelig måde kan beskrive ledelsens forventninger til fremtiden.

Et troværdigt budget

En fordel ved at have Kvist & Jensen inde over budgetudarbejdelse er, at højne troværdighed til regnskabsmaterialet hos banker og andre kreditgivere, hvilket ofte er afgørende for sikring af de fornødne kassekreditrammer hos virksomheden.

Udarbejdelse af budgetter sker i et nært samarbejde med dig, idet budgetterne netop udtrykker dine forventninger til fremtiden. En væsentlig del af budgetterne er den tekstmæssige beskrivelse. Her gør vi meget ud af at beskrive forudsætningerne samt den sammenfattende konklusion på materialet.

For at gøre budgetterne så informative og sammenlignelige som mulige, opstilles de på samme måde som årsregnskabet. De udarbejdes også efter samme regnskabspraksis.

Kontakt vores rådgivere for et uforpligtende møde.