Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Solceller – fra årsafregning til timeafregning

Ændrede regler for måden at afregne på, kan komme til at koste penge for solcelleejere. Nærmere bestemt kan regningen ende med at blive mindst 40 millioner kroner dyrere på landsplan hvert år.


23. april 2019
Bogholderi

Solceller – fra årsafregning til timeafregning

Folketinget vedtog i 2012 at frede 85.000 solcelleejeres afregningsvilkår i 20 år. Indgrebet betød dengang et farvel til den såkaldte årsbaserede nettoafregning for nye solcelleejere. Nu er der dog alligevel ved at blive implementeret nye regler på området. Disse nye regler indebærer årlige ekstraregninger på mere end 40 mio. kr.

Stor millionregning til ejere af solceller

En samlet ekstraregning lyder på op mod 600 mio. kr., og vil ramme omkring 85.000 solcelleejere og små husvindmøller, som er opstillet i perioden fra år 2010 til 2012. Dette har Danmarks Vindmølleforening slået fast, efter at Energistyrelsen har meddelt, at man vil tvinge ejerne over på nye og mindre fordelagtige afregningsregler for den grønne strøm.

Statsejede Energinet lancerede allerede planerne tilbage i sommeren 2017 som et led i en politisk beslutning om at indføre timeafregning for alle el-kunder inden år 2020.

Årsafregning

Ordningen med årsbaseret nettoafregning for solceller blev i sin tid indført for at sætte skub i danskernes beskedne antal udbygninger af solceller.

Ordningen betyder helt konkret, at solcelleejere kan modregne den producerede solstrøm 100 procent i husstandens elforbrug. Dette foregår ved, at ejeren én gang årligt skal sætte husstandens strømforbrug op mod den producerede solstrøm. Således sparer ejeren elafgifter, grøn PSO-afgift, tarifbetaling og moms.

Dette er tilfældet, fordi det udelukkende er forskellen på forbruget og produktionen, der udløser en regning eller giver ejeren penge tilbage.

Den årsbaserede nettoafregningsordning omfatter i alt 84.701 anlæg i Danmark. Foruden solceller, er den også gældende for andre små vedvarerende energianlæg som husstandsvindmøller.

Den 19. november 2012 satte politikerne dog en massiv stopper for ordningen for nye solcelleanlæg. Eksisterende solcelleanlæg blev derimod lovet, at deres vilkår ville forblive uændrede i 20 år.