Solceller for private – kan jeg få moms tilbage?

En nyligt afsagt dom i Landsskatteretten, har skabt fornyet håb for mange ejere af lidt ældre solcelleanlæg. Håbet er, at kunne momsregistrere deres anlæg med de fordele, det indebærer. Det ventes, at Skat inden længe vil udsende information om, hvordan man kan få sager genoptaget.


29. november 2016
Skat/Moms/Afgifter

Solceller for private – kan jeg få moms tilbage?

Landsskatteretten har i en konkret sag afgjort, at solcelleanlæg under den såkaldt “gamle ordning” kan momsregistreres. Dette er uanset, at solcelleanlæggets årlige produktion er mindre end ejerens private forbrug. Det blev oprindeligt nægtet af Skatterådet i 2011. Et solcelleanlæg er under den “gamle ordning”, såfremt anlægget er anskaffet og tilsluttet elnettet inden 19. november 2012.

Landsskatterettens afgørelse åbner nu op for, at der med tilbagevirkende kraft er mulighed for genoptagelse og fradragsret for moms på køb af solcelleanlæg under den gamle ordning. Baggrunden er, at der efter vores opfattelse er tale om en praksisændring, hvilket bør give mulighed for genoptagelse.

Det forventes, at Skat inden længe udsender et styresignal i forhold til mulighederne for genoptagelse. Vi har kendskab til sager i Landsskatteretten, som går tilbage til 2011, hvorfor der efter vores opfattelse bør kunne ske genoptagelse tilbage hertil, men vi må afvente Skats styresignal.

Udviklingen i reglerne for solceller

De danske regler for opsætning af solceller har igennem de seneste seks år gennemgået adskillige ændringer og tilpasninger, med det primære formål at stramme de oprindelige regler.

Udviklingen i regelsættet i forhold til privatpersoner kan opdeles i tre faser.

  1. I fase 1 vedtaget 21. december 2010 var reglerne udformet således, at det for mange var fordelagtigt at investere i solceller og dermed bidrage til Danmarks produktion af grøn energi…