Socialøkonomisk virksomhed

Der er i øjeblikket en markant udvikling i antallet af socialøkonomiske virksomheder i Europa. I denne artikel kan du læse om, hvordan du selv kan komme i gang med at tage hånd om samfundsmæssige udfordringer gennem din virksomhed.


22. januar 2019
Revision

Socialøkonomisk virksomhed

Flere danske erhvervsdrivende er begyndt at se muligheder i at drive en kommerciel forretning med det formål at fremme sociale og samfundsgavnlige formål. Dette betegnes som et markedsføringsmæssigt mærkat, som virksomhederne blandt andet kan bruge i deres promovering og markedsføring.

Betegnelsen for en socialøkonomisk virksomhed er defineret således. “Private virksomheder, der driver erhverv med det formål at fremme sociale og samfundsgavnlige formål”. Det er imidlertid ikke en virksomhedsform, men et “mærkat”, som virksomhederne kan benytte.

Er du erhvervsdrivende og har et CVR-nummer, opnår du retten til at anvende betegnelsen i dit navn og som led i dit selskabs markedsføring. Det er imidlertid ikke alle virksomhedstyper, der kan registreres som en socialøkonomisk virksomhed.

For enkeltmandsvirksomheder samt interessentskaber er det ikke muligt at blive registreret som en socialøkonomisk virksomhed. Dette skyldes, at der skal være tale om en “juridisk person” med eget CVR-nummer.

Overordnede betingelser for registrering som socialøkonomisk virksomhed

Socialt formål

I sin vejledning betegner Erhvervsstyrelsen, at formålet med virksomheden skal være af samfundsgavnlig karakter. Altså med et socialt, kulturelt eller beskæftigelses-, sundheds- eller miljømæssigt sigte.

Erhvervsdrivende virksomhed

Et andet krav er, at virksomheden er erhvervsdrivende, som kan dokumenteres ved indsendelse af årsrapport og/eller budget med oversigt over fremtidige forventede bruttoindtægter.

Erhvervsdriften skal udgøre en betydelig del af omsætningen. Der er hos Erhvervsstyrelsen lavet en tommelfingerregel om, at mindst 10 procent af de samlede indtægter skal komme fra de erhvervsmæssige indtægter.

Uafhængighed

Der må ikke foreligge væsentlig offentlig indflydelse på hverken drift eller ledelse. Har virksomheden modtaget offentlig ydelse eller støtte i en sådan grad, at det offentlige opnår bestemmende indflydelse, betegnes virksomheden ikke længere som værende uafhængig.