Skattekonto – pas på faldgruberne

Hvis du ikke er opmærksom på at få betalt dine forpligtelser til skattekontoen på rette tid, kan det ende med at blive dyrt. Din virksomhed kan også ende med at blive præsenteret for en uheldig regning, hvis du indbetaler alt for tidligt.


21. maj 2019
Skat/Moms/Afgifter

Skattekonto – pas på faldgruberne

Skattekontoen blev indført tilbage i 2013, hvor alle SE-numre eller CVR-numre fik tildelt en skattekonto i TastSelv Erhverv. Skattekontoen er en oversigt, hvor man som virksomhedsejer kan se, hvad man har indberettet og betalt, og hvad man skylder til Skat.

Det kunne eksempelvis dreje sig om moms, A-skat, AM-bidrag, udbytteskat eller andre afgifter og gebyrer, alt dette samlet på én konto. Kontoen er altså en opgørelse over din virksomheds mellemværende med Skat.

Betaling til skattekonto

Det er muligt at betale til skattekontoen på flere forskellige måder. Du kan betale via netbank, Nets, MobilePay, VISA/Dankort eller Dankort.

Når man indberetter og betaler moms, A-skat, AM-bidrag med mere for sin virksomhed, er det vigtigt at skelne mellem indberetningsfristen og betalingsperioden. Man må gerne indberette i god tid, men betaling må maksimalt ske fem hverdage før betalingsfristen.

Betales et beløb til skattekontoen mere end fem hverdage før betalingsfristen, bliver beløbet tilbagebetalt, da myndigheder som Skattestyrelsen, ifølge Opkrævningsloven, ikke må beholde virksomhedernes penge mere end fem hverdage.

Skal din virksomhed have penge tilbage eksempelvis i forbindelse med moms, vil der først ske modregning i eventuelle forpligtelser, virksomheden har til Skat. Er der ingen forpligtelser til Skat, sker der automatisk en udbetaling til virksomhedens NemKonto.

Beløbsgrænsen for udbetaling af tilgodehavender er 200 kroner, men det er muligt at ændre denne beløbsgrænse i TastSelv.

Indbetalinger til skattekontoen bliver brugt til at dække posteringer, som har overskredet forfaldsdatoen. Forfaldne beløb betales i kronologisk rækkefølge. Derfor kan du ikke øremærke en betaling til en bestemt postering.

Det vil sige, at forfaldne posteringer, der ikke er overdraget til inddrivelse, bliver betalt først.