Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse 2019

Rejsegodtgørelse


29. januar 2019
Skat/Moms/Afgifter

Skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse 2019

Danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtager, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor lønmodtageren midlertidigt er ansat direkte på den pågældende arbejdsplads.

Der kan endvidere udbetales skattefri godtgørelse for rejseudgifter, der påføres lønmodtageren, fordi arbejdsgiveren midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads, når dette medfører, at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Medlemmer af og medhjælpere for bestyrelse, kommissioner, råd og lignende hvervtagere kan modtage skattefri godtgørelse, forudsat honoraret er A-indkomst.

Tidsbegrænsning

Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, når der arbejdes på et midlertidigt arbejdssted.

Ved udbetaling af skattefri godtgørelse efter statens takster for udgifter til fortæring og småfornødenheder kan et arbejdssted højst anses for midlertidigt i de første 12 måneder. Derimod er der ikke nogen 12- måneders grænse vedrørende logigodtgørelse.

Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder ikke, når arbejdsstedet i takt med arbejdets udførelse eller færdiggørelse flyttes over en strækning på mindst 8 km.

En ny 12 måneders periode påbegyndes, når der foretages et arbejdsstedsskifte.

Et arbejdssstedsskifte anses for foretaget:

  • når der for samme arbejdsgiver i samme arbejdsprojekt skiftes til en ny arbejdsplads mindst 8 km ad normal transportvej fra den tidligere arbejdsplads,
  • når der for samme arbejdsgiver skiftes til et andet arbejdsprojekt,
  • ved arbejdsgiverskifte.

Der påbegyndes også en ny 12 måneders periode ved tilbagevenden til et tidligere, midlertidigt arbejdssted. Hvis tilbagevenden til det tidligere, midlertidige arbejdssted ikke var upåregnelig, er det en betingelse, at der er forløbet 40 arbejdsdage, siden lønmodtageren sidst arbejdede på det tidligere arbejdssted.

Ingen udbetaling

  • for rejser under 24 timer,
  • for rejser uden overnatning,
  • til dækning af fortæring, hvis arbejdsgiveren helt eller delvis har dækket denne som udlæg efter regning. Hvis morgenmad er inkluderet i logiudgifter, som betales af arbejdsgiveren, anses morgenmaden ikke for dækket som udlæg efter regning.