Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Skat på Bitcoin og andre kryptovalutaer

Verden omkring os ændrer sig løbende, og det samme gælder især for de finansielle markeder. Tiden, hvor man udveksler fysiske kontanter, svinder langsomt ud, og nye former for valutaer har set dagens lys. Dette har Skat naturligvis også fået øjnene op for. Der er nu kommet bindende svar fra Skat, som redegør for Skats indstilling på området.


6. juni 2018
Skat/Moms/Afgifter

Køb af Bitcoin med spekulationshensigt

Skat slår i det bindende svar fast, at såfremt købet er sket med spekulation for øje, vil en gevinst være skattepligtig, mens et tab vil være fradragsberettiget. Hvornår er et køb så sket med spekulationshensigt? Svaret er her, at det vil det oftest være – idet det må være forventningen, at man erhverver et sådant formuegode med henblik på spekulation.

Omvendt betyder det også, at såfremt valutaen er erhvervet som betalingsmiddel med henblik på anvendelse til rent private formål, vil der højst sandsynligt ikke være tale om en erhvervelse med henblik på spekulation.

Dermed vil en gevinst og et tab ikke være skattepligtigt, henholdsvis fradragsberettiget.

Hvordan beskattes gevinsten, og kan man få fradrag for tab?

Såfremt investeringen er sket for private midler af en privat person, vil en gevinst være skattepligtig som personlig indkomst, mens et tab vil være fradragsberettiget som et ligningsmæssigt fradrag. Dette skyldes, at indkomsten ikke kan defineres som kapitalindkomst.

Dette betyder samtidig, at en gevinst har en væsentlig højere beskatning, end et tab på investeringen har i fradragsværdi. Dette bør der tages højde for i investeringsstrategien.

Er investeringen sket i et selskab, vil indkomst, henholdsvis tab, være selskabsindkomst og have den samme skatteprocent på både indtægten og tabet, hvorfor der i dette tilfælde er symmetri i reglerne.

Hvordan opgøres tab og gevinst?

Tab og gevinst opgøres efter FIFO-princippet, hvilket betyder “First In First Out”. Man skal således tage salgsværdien og fratrække købesummen på de aktiver, som man har erhvervet først.