Opsparing med etablerings- eller iværksætterkonto

Lønmodtagere kan med fordel spare op til at starte deres egen virksomhed. Dette kan gøres på en skattebegunstiget opsparingsordning i form af en etablerings- eller iværksætterkonto i et pengeinstitut. Indskud på sådanne konti kan trækkes fra i skat. Vi ser her nærmere på de to opsparingsordninger.


2. maj 2017
Skat/Moms/Afgifter

Opsparing på Etableringskonto

Etableringskontoordningen henvender sig primært til personer, som ikke betaler topskat. Indskud på en etableringskonto har en fradragsværdi på cirka 33 procent. Når indskuddet hæves, får man skattefradrag for en del af de udgifter eller investeringer, som man benytter pengene til.

I det indkomstår, hvor man har etableret sin virksomhed, og de fire derpå følgende indkomstår kan man få fradrag for sine indskud. Indskud, som man vil trække fra for 2016, skal man have indbetalt på kontoen i perioden fra 16. maj 2016 til 15. maj 2017. Indskudsfristen kan ikke ændres og ej heller blive forlænget på grund af eksempelvis helligdage.

Hvis man vælger ikke at starte sin egen virksomhed alligevel, bliver man efterbeskattet af de indskudsbeløb, der ikke er brugt. Efterbeskatningen af de opsparede beløb bliver forhøjet med 3 procent for hvert år, der er gået siden opsparingsåret.

Opsparing på Iværksætterkonto

Iværksætterkontoordningen henvender sig primært til personer, der betaler topskat. Indskud på en iværksætterkonto har en fradragsværdi på cirka 52 procent. Det er ikke muligt at få fradrag for de investeringer eller udgifter, som pengene benyttes til.

Ligesom ved etableringskontoordningen kan man få fradrag for indskud for det indkomstår, hvor man har etableret sin virksomhed og de fire efterfølgende indkomstår. Indskud, som man vil trække fra for 2016, skal som ved etableringskontoordningen være indbetalt på kontoen i perioden fra 16. maj 2016 til 15. maj 2017.

Hvis man alligevel ikke starter egen virksomhed, skal der ved iværksætterkontoordningen betales en afgift på 52,5 procent af de oprindelige indskud med tillæg på 3 procent for hvert år, der er gået siden opsparingsåret.

Forskellen på de to ordninger

Helt konkret er forskellen på de to ordninger, at indskud på iværksætterkontoen kan fratrækkes i den personlige indkomst modsat indskud på en etableringskonto, som kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst.