Mulighed for finansiering af privat gæld

Pr. 1. januar er der trådt nye regler i kraft. Hvis visse betingelser er opfyldt, kan der nu ydes lån mellem et selskab og dets ejere, som f.eks. kan bruge dette til at indfri privat gæld.


21. februar 2017
Revision

Mulighed for finansiering af privat gæld

Et “Kapitalejerlån” eller “aktionærlån” er, når et selskab låner penge ud til selskabets ejere. I nogle tilfælde kan det betale sig at låne pengene af sit selskab, eksempelvis hvis man selv har en “dyr” gæld.

Der er pr. 1.januar 2017 trådt nye regler i kraft. Det betyder, at hvis visse betingelser er opfyldt, kan der ydes lån mellem et selskab og dets ejere. Det er dog vigtigt at skelne mellem de selskabsretlige regler og skattereglerne på området.

Skattereglerne er ikke ændret, så dette betyder, at et lån kan være lovligt rent selskabsretligt, men at ejeren alligevel skal beskattes, uanset om lånet tilbagebetales til selskabet.

Skemaet viser en oversigt over de forskellige kombinationer af långivning. Betingelserne for lovliggørelse er:

  1. Lånet ydes på markedsvilkår (svarer til vilkårene ved et tilsvarende lån hos en anden långiver)
  2. Lånet skal kunne rummes indenfor selskabets frie reserver
  3. Lånet skal være godkendt eller bemyndiget af generalforsamlingen (efter 31. december 2016)
  4. Udlån er ikke tilladt i selskabets første regnskabsår

Bestemmende indflydelse

Der er tale om bestemmende indflydelse, hvis en person har direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 procent af selskabskapitalen eller direkte eller indirekte rådighed over mere end 50 procent af stemmerettighederne.

Man skal være opmærksom på det indirekte ejerskab / rådighed. For eksempel kan du have en større ejerandel, hvis der er indgået en aftale om at udøve fælles bestemmende indflydelse med andre selskabsdeltagere.

Dine nærtståendes ejerandele eller stemmerettigheder skal medregnes, hvis der er nært slægtskab eller ægteskab.

Gamle ulovlige lån

Hvis selskabet har “gamle” ulovlige lån, kan disse, hvis ovenstående betingelser kan overholdes, og lånet skal opretholdes, lovliggøres på en generalforsamling 1. januar 2017 eller senere.