Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Moms på gavekort – Nye regler

EU-Kommissionen har vedtaget nye regler for håndtering af moms på vouchere. I daglig tale omtales de oftest som gavekort og værdikuponer. De nye regler for gavekort er gældende fra 1. juli 2019 og betyder, at der ofte skal afregnes moms allerede ved udstedelsen af gavekortet. Håndteringen heraf kan være kompleks, byrdefuld og indtægten for ikke-indløste gavekort falder.


10. september 2019
Skat/Moms/Afgifter

Moms på gavekort – Nye regler

Efter de tidligere regler skulle der ved udstedelse af et gavekort først afregnes moms af gavekortet på det tidspunkt, hvor kunden indløser gavekortet i forretningen, og eventuelle kort, der ikke blev indløst, skulle der ikke afregnes moms af.

Fra og med 1. juli 2019 skal der afregnes moms allerede ved udstedelsen af et gavekort. Betingelserne er, at gavekortet udelukkende kan bruges her i landet og kun til betaling af momspligtige varer og ydelser. Begge betingelser skal være opfyldt.

Gavekort, der ikke er omfattet af de nye regler

Hvis leveringsstedet eller momssatsen for gavekortets værdi ikke er kendt ved udstedelsen, skal der fortsat afregnes moms ved indløsning af gavekortet. Dette gælder eksempelvis, hvis gavekortet kan indløses i flere lande, og man ved udstedelsestidspunktet ikke kan afgøre, hvor gavekortet skal bruges. Dette er gældende ved eksempelvis udstedelse af et kort til et hotelophold, der kan bruges både i Danmark og i udlandet.

Hvis virksomheder, der udsteder gavekort, både sælger momspligtige- og ikke-momspligtige ydelser og varer, kan det ikke opgøres ved udstedelsestidspunktet, hvad kortet reelt skal bruges til.

I sådan en situation skal momsen først afregnes på tidspunktet for indløsning, idet momshåndteringen ved udstedelsen ikke kan opgøres. Dette kan eksempelvis være gældende, hvis et supermarked udsteder et kort, der både kan bruges til dagligvarer og frimærker og aviser, der ikke er momspligtige.

Indtægt fra ikke-indløste kort og kuponer

Tidligere har virksomheder kunnet opnå en stor økonomisk fordel på gavekort, der aldrig bliver indløst. Her skulle der udelukkende betales indkomstskat af “gevinsten” ved de ikke-indløste kort.