Moms af “gratis” varer og tjenester – Udtagningsmoms


27. februar 2017
Skat/Moms/Afgifter

Moms af “gratis” varer og tjenester – Udtagningsmoms

SKAT har fokus på den momsmæssige behandling af salgsfremmende tiltag – også kaldet tilgift. Den momsmæssige udfordring ved en tilgift opstår, når tilgiften har karakter af en gave. Dette skyldes, at der ikke er momsfradrag på indkøb af varer og ydelser, som gives bort i form af gaver.

Udtagningsmoms af gaver mv.

Mange virksomheder annoncerer med, at der ved køb af deres varer eller tjenesteydelser samtidig kan fås forskellige varer eller tjenesteydelser gratis. Det kan eksempelvis være en gratis dessert ved køb af en hovedret eller en gratis middag på kundens fødselsdag. Det kan også være gratis kaffe mellem 7-9 om morgenen eller en gratis bilvask efter et vist antal køb.

Andre virksomheder, eksempelvis tøjforretninger, kosmetikforretninger mv., har diverse medlemsordninger. I disse ordninger optjenes point ved køb i forretningen, der kan anvendes ved fremtidige køb af varer i forretningen.

Når en vare ”købes” for optjente point, kan varen blive betragtet som gratis for kunden. Det samme gør sig gældende, når en kunde eksempelvis får en gratis middag på restaurant, fordi kunden har fødselsdag.

Får en leverance karakter af en ”gave til kunden”, er der som udgangspunkt ikke fradragsret for momsen af de indkøbte varer og tjenesteydelser, som vederlagsfrit udleveres til kunden.

Virksomheder, som på indkøbs-/fremstillingstidspunktet ved, at en vare eller tjenesteydelse skal anvendes som gave / vederlagsfri udlevering, skal foretage en begrænsning i momsfradragsretten. Virksomheder, som allerede har taget momsfradrag på indkøbs-/fremstillingstidspunktet, og som efterfølgende anvender det indkøbte som gave / vederlagsfri udlevering skal betale udtagningsmoms.

Måden, hvorpå virksomheden annoncerer over for kunden, kan have afgørende betydning for den momsmæssige behandling – fradrag for moms eller ej. En mindre betaling i stedet for en ganske gratis ydelse, kan betyde, at der ikke skal betales udtagningsmoms.