Leasing af firmabil – Er det en fordel?


4. april 2017
Bogholderi

Leasing af firmabil – Er det en fordel?

Udviklingen går mod, at flere vælger leasing frem for at købe en ny firmabil. Årsagen hertil er blandt andet muligheden for et lavere beskatningsgrundlag, når firmabilen leases, end når bilen er købt på sædvanlig vis. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan det hænger sammen.

Markedet for leasing af biler er ikke altid gennemskueligt. Der bliver ofte snakket om begreber som for eksempel deleleasing, splitleasing og flexleasing. Denne artikel fokuserer på at give et overblik over nogle af de forskellige leasingordninger. Artiklen belyser også hvordan medarbejdere beskattes af firmabil i forbindelse med de forskellige ordninger.

Fri bil (køb / leasing)

Hvis en arbejdsgiver vælger at stille en bil til rådighed for en lønmodtager, kan arbejdsgiveren vælge enten at købe eller lease bilen.

  • Ved køb, ejer arbejdsgiveren bilen og bærer risikoen for værditab.
  • Ved leasing, betaler arbejdsgiveren en månedlig ydelse for bilen til leasingselskabet, som ejer bilen og bærer risikoen for værditab.

Uanset om arbejdsgiveren har købt eller leaset en firmabil, bliver medarbejderen beskattet af fri bil, da det er selve rådigheden, der sker beskatning af. Dette gælder uanset, hvor meget medarbejderen kører i bilen privat.

Beskatning af fri bil

En medarbejder, der får stillet en firmabil til rådighed, skal betale skat heraf. Skatten beregnes ved, at medarbejderens skattepligtige indkomst forhøjes med 25% af bilens værdi op til 300.000 kroner. Bilens værdi er dog altid mindst 160.000 kroner. Hertil tillægges 150% af ejerafgiften. Er kostprisen højere end 300.000 kroner forhøjes den skattepligtige indkomst med yderligere 20% af det beløb, der overstiger de 300.000 kroner.

Det er bilens værdi og alder, som er afgørende for beregningen af den skattemæssige værdi af fri bil.

  • Hvis bilen anskaffes/leases mindre end tre år efter indregistreringen af bilen, er beskatningsgrundlaget bilens nyvognspris indtil bilen er tre år gammel. Når bilen er tre år gammel, reduceres beskatningsgrundlaget til 75% af bilens nyvognspris.
  • Hvis bilen anskaffes/leases senere end tre år efter første indregistrering af bilen, udgør beskatningsgrundlaget bilens anskaffelsesværdi på købs- / leasingstidspunktet.