Ingen fradrag for underskud i K/S-projekter

Underskud har i nogle år gjort nogle investeringsprojekter attraktive op til nytår, fordi køberne kunne trække underskuddet fra i skat. Det er slut nu.


5. september 2017
Skat/Moms/Afgifter

Ingen fradrag for underskud i K/S-projekter

Hvert år op til jul udbydes en række investeringsprojekter i forskellige typer af aktiver. Projekterne vedrører investeringer i både Danmark og udlandet. De udbudte projekter giver ifølge udbyderne et større eller mindre afkast. I mange af projekterne er skatteudskydelsen, som følge af skattemæssige afskrivninger på aktiverne, en ikke uvæsentlig del af finansieringen.

Fradrag for underskud i K/S-projekter

Muligheden for at få fradrag i lønindkomst og anden indkomst fra underskud ved investering i disse investeringsprojekter, i daglig tale kaldet 10-mands projekter, er blevet afskaffet for personer, lige op til sommerferien. Allerede tilbage i 1989 vedtog Folketinget det såkaldte anpartsindgreb. Man vedtog at underskud af selvstændig virksomhed ikke kan fratrækkes i anden indkomst, hvis antallet af virksomhedsejere er større end 10, og ejerne ikke deltager i virksomhedens drift i væsentlig omfang.

Underskud ved udlejning af driftsmidler og skibe, hvor ejerne ikke deltager aktivt i den daglige drift, kan ikke modregnes i anden indkomst, uanset antallet af virksomhedsejere. Herved blev der sat en stopper for den folkesport, der havde bredt sig med investering i blandt andet Difko og DMK skibsanpartsprojekter.

Folketinget har nu indført stort set tilsvarende regler for de såkaldte 10-mandsprojekter. 10-mandsprojekterne, der altovervejende har været etableret som kommanditselskaber (K/S), er oftest blevet brugt til at investere i solcelleanlæg, vindmølleparker og ejendomme. Det, der har kendetegnet disse former for investering er, at der som regel har været underskud de første år. Underskuddet skyldes eksempelvis, at skattemæssige afskrivninger har været større end anlæggenes driftsresultater.

Underskuddet har kunnet modregnes i den danske lønindkomst, hvorved investorerne har kunnet udskyde den danske skattebetaling. Adgangen til at modregne underskud i lønindkomst eller anden positiv indkomst gælder ikke længere, når investeringen er sket efter 12.maj 2017. Er bindende køb indgået før 12. maj 2017, kan underskuddet dog fortsat trækkes fra som hidtil.