Gaveafgift og skattefri telefon

Har du helt styr på gaveafgift og hvilke undtagelser, der eksempelvis gælder for at få skattefri telefon og internet? Ellers kan du få svar på det her.


17. december 2019
Skat/Moms/Afgifter

Gaveafgift og skattefri telefon

I 2019 beskattes fri telefon og/eller arbejdsgiverbetalt internet med et beløb på 2.800 kroner pr. år. Sidste år blev der i Folketinget under den tidligere regering vedtaget, at der skal betales skat af fri telefon og/eller arbejdsgiverbetalt internet.

Skatteministeren har netop fremsat lovforslaget om beskatning af fri telefon og internet betalt af arbejdsgiveren på ganske samme vis som tidligere, hvilket gælder fra 2020 og fremover. Det foreslås kun at fastholde beskatningen, så det ændres altså ikke, i hvilket omfang arbejdsgiverbetalt telefon og internet er skattepligtigt.

Det gælder ligeledes arbejdsgiverbetalt internet – hvis disse regler ikke kan overholdes, får medarbejderen ikke mulighed for at få internet skattefrit.

Selvstændige erhvervsdrivende har, i overensstemmelse med de tidligere regler, samme mulighed for at få glæde af skattefriheden.

For ulønnede personer, der er omfattet af Ligningslovens §7 M, herunder ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medarbejdere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed, samt frivilligt ulønnet personale i hjemmeværnet, skal disse fortsat ikke beskattes af fri telefon og internet.

Skattefri telefon og internet

Telefonen må kun benyttes arbejdsmæssigt, hvis det skal foregå skattefrit. Lønmodtageren og arbejdsgiveren skal derfor indgå en tro- og loveerklæring om, at den frie telefon kun anvendes arbejdsmæssigt. Herunder har arbejdsgiveren i den forbindelse en pligt til at føre en vis kontrol heraf.

Dog skal telefonen stadig ikke beskattes, hvis der undtagelsesvis bliver foretaget opkald til hjemmet. Er disse regler ikke overholdt, skal telefonen beskattes. Hovedreglen er, at hvis lønmodtageren tager sin telefon med til sin private bopæl, skal den også beskattes.

Internet betalt af arbejdsgiver kan også foregå skattefrit, men det kræver, at medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Medarbejderen skal have adgang til stort set de samme dokumenter, funktioner med videre som på arbejdspladsen, for at medarbejderen kan nyde godt af skattefriheden.