Forskudsopgørelsen – undgå skattesmæk

Det er vigtigt at være opmærksom på at forskudsopgørelsen passer med virkeligheden.


16. januar 2018
Skat/Moms/Afgifter

Forskudsopgørelsen – undgå skattesmæk

Skat har i november måned sidste år frigivet danskernes forskudsopgørelse for 2018. Det er vigtigt at have styr på sin forskudsopgørelse og ændringer hertil, da den danner rammen for det kommende års skatteberegning.

Du skal især være opmærksom på at rette din forskudsopgørelse, hvis du har købt eller solgt fast ejendom, omlagt lån, skiftet job eller gået på pension.

Vi ser her nærmere på forskudsopgørelsen for 2018 og vigtige forhold, man skal være opmærksom på.

Forskudsopgørelsen

Skat udarbejder en forskudsopgørelse for den enkelte skattepligtige borger før begyndelsen af et nyt skatteår. Forskudsopgørelsen tager udgangspunkt i, hvad man tidligere har tjent og haft af fradrag. På baggrund af forskudsopgørelsen bliver den skattepligtiges månedlige skattemæssige fradrag og trækprocent beregnet.

Hvis forskudsopgørelsen ikke løbende bliver tilrettet, kan den skattepligtige risikere, at der er store forskelle på forskudsopgørelsen og den endelige årsopgørelse. Dette betyder, at der enten er betalt for lidt eller for meget i skat.

Hvis der er en forskel, skal man enten betale restskat eller have udbetalt overskydende skat.

For at undgå restskat skal man sikre sig, at forskudsopgørelsen bliver opdateret i takt med, at der sker ændringer i ens økonomi. Den enkelte borger har selv ansvar for, at tallene i forskudsopgørelsen er opdaterede. Når man retter sin forskudsopgørelse, retter man også sit skattekort, som automatisk bliver tilsendt ens arbejdsgiver eller andre relevante brugere som for eksempel pensionsselskaber eller SU-styrelsen.

I det følgende gennemgås situationer, hvor man aktivt skal gå ind på Skats hjemmeside og ændre sin forskudsopgørelse.

Boligejere

Hvis man anskaffer sig en bolig, skal man være opmærksom på, at der skal betales ejendomsværdiskat. Dette bliver ikke automatisk registreret i forskudsopgørelsen, hvorfor man skal rette dette i købsåret. Året efter købsåret indgår ejendomsværdiskatten automatisk i forskudsopgørelsen. Hvis man senere vælger at sælge sin bolig, skal man ligeledes være opmærksom på at få ændret forskudsopgørelsen, da der kun skal betales ejendomsværdiskat i den periode, man bor i boligen.