EU-varehandel. Sådan griber du momsreglerne an

Handel med udenlandske virksomheder kan resultere i problemer med momsangivelsen, hvis du ikke er opdateret på reglerne. Det gælder for både køb eller salg af varer, hvor der skal være helt styr på dokumentationen.


4. december 2019
Skat/Moms/Afgifter

Sådan griber du momsreglerne an

I Danmark er der faste regler for, hvordan der indregnes moms i både købs- og salgssituationer med virksomheder indenfor EU. Oplagring af varer i Danmark, bedre kendt som “call off stocks”, har hidtil krævet en dansk momsregistrering hos den udenlandske virksomhed. Disse regler bliver forenklet pr. 1. januar 2020.

Folketinget har vedtaget en konsignationsaftale, som i korte træk betyder, at ved indgåelse af en aftale har køber ret til at overtage ejerskabet af nogle lagervarer et stykke ude i fremtiden – altså at varerne er “afsat” til fremtidig salg til denne køber.

Disse regler finder imidlertid kun anvendelse, hvis varerne forsendes eller transporteres fra et andet EU-land og til Danmark eller fra Danmark og til et andet EU-land.

Den sælgende virksomhed må som krav ikke være etableret i Danmark, mens køber skal være momsregistreret i deres hjemland. Sælger skal ligeledes kende købers identitet og momsregistreringsnummer på tidspunktet, hvor transporten til Danmark begynder.

Sælger kan altså undgå at blive momsregistreret i Danmark. Men sælger og køber vil alligevel skulle føre et register over de omfattede varer. Købers identitet og momsregistreringsnummer skal ligeledes stilles til rådighed via sælger.

Hvis betingelserne for EU-varehandel er opfyldt, vil det i praksis betyde, at sælger angiver et momsfrit salg i hjemlandet, mens køber betaler EU-erhvervelsesmoms. Dette kan imidlertid kun lade sig gøre, hvis købers overtagelse af varerne er sket senest 12 måneder efter ankomsten til Danmark.

Dokumentation ved EU-varehandel

Det skal kunne dokumenteres, at varerne rent fysisk er blevet transporteret til et andet EU-land. Har leverandøren selv stået for transporten, eller er dette sket igennem tredjemand, skal leverandøren fra 1. januar 2020 have to dokumenter vedrørende forsendelsen.