Er du sponsor – så vær opmærksom

Mange foreninger og organisationer nyder godt af virksomheder, der sponsorerer dem. Og som sponsor kan det være en god idé - men vær opmærksom på skattereglerne.


10. april 2018
Skat/Moms/Afgifter

Sponsor

Det er desværre ikke altid, at du kan trække sponsorater fra i skat. Hvis sponsoratet ikke flugter med firmaets interesser, er beløbet ikke fradragsberettiget. Det er derfor vigtigt, at sponsoratet har karakter af reklame, som er med til at gøre virksomheden mere kendt, samt er med til at fremme salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår.

Sponsoratet behøver ikke at bestå af kontante bidrag. Det kan også være naturalier i form af virksomhedens produkter, som modtageren forpligter sig til at bruge.

Fradrag

Mange virksomheder har udgifter til sponsorering af for eksempel sportsklubber og kulturelle foreninger. Virksomhederne modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bannerreklamer, siddepladser, informationstavler, hjemmesider, i kampprogrammer og avisannoncer.

Den del af udgifterne, der knytter sig til reklameydelserne, anses som hovedregel som fuldt fradragsberettigede reklameudgifter. Det afgørende for, at du kan trække sponsoratet fra i skat, er, at din virksomhed får en passende modydelse.

Der skal være et rimeligt forhold mellem reklameværdien og det sponsorbidrag, som du yder til klubben. Her må du se på, om eskponeringen i sportsklubben er relevant i forhold til virksomhedens produkter og beliggenhed, og om reklameværdien svarer til det sponsorat, du yder.

Som udgangspunkt giver det ikke problemer at sponsorere den lokale fodboldklub, når det har til formål at fremme virksomhedens interesse og ikke blot at støtte sportsaktiviteten.

Ikke fradrag

Man skal passe på med at sponsorere klubber, hvor virksomhedsejeren har en personlig interesse, og det ikke har noget med firmaets interesser at gøre. Eksempelvis hvis virksomhedsejeren lader sit selskab betale et tilskud til den lokale skytteforening, hvor han sidder i bestyrelsen, eller hvis virksomhedsejeren lader sit firma betale et større tilskud til den rideklub, hvor datteren er aktiv deltager.