Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Biler – skat og moms 2019


15. januar 2019
Skat/Moms/Afgifter

Biler – skat og moms 2019

Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler.

Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at give et overblik over skattereglerne og momsreglerne, så man opnår så hensigtsmæssig en økonomisk situation som muligt og ikke bliver offer for en af de mange faldgruber. Reglerne er nemlig stadigvæk komplicerede.

Biler på gule plader

Gulpladebiler kan efter såvel momsreglerne som skattereglerne opdeles i almindelige gulpladebiler og specialindrettede biler. Forskellen på almindelige gulpladebiler og specialindrettede biler er, at specialindrettede biler ikke er et alternativ til privat bil, fordi der i realiteten er tale om et rullende værksted.

Når en gulpladebil anvendes 100% erhvervsmæssigt, har virksomheden fuld fradragsret for moms af bilens anskaffelsespris og driftsudgifter, og den medarbejder, der anvender bilen, skal ikke beskattes af fri bil.

Der kan som udgangspunkt ikke køres privat i gulpladebiler, uden at det får moms- og skattemæssige konsekvenser for virksomheden og den medarbejder, som anvender bilen til privat kørsel. For så vidt angår specialindrettede biler, er det dog i et vist omfang muligt at køre privat. Endvidere kan privat kørsel foretages efter køb af et dagsbevis.

Hvilke biler er specialindrettede?

Begrebet “specialindrettede biler” anvendes både på moms- og skatteområdet, men på momsområdet dog kun for varevogne med en maksimal tilladt totalvægt på 4 ton.

Specialindrettede biler er biler, der almindeligvis er egnede som en privat bil, men som på grund af indretningen mv. ikke er egnet til at træde i stedet for en privat bil.

For at en bil kan anses som specialindrettet, skal følgende betingelser altid være opfyldt:

  • Bilen egner sig ikke som et alternativ til en privat bil
  • Der er et erhvervsmæssigt behov for, at bilen er indrettet på den specielle måde
  • Den specialindrettede bil er nødvendig for, at brugeren kan udføre sit arbejde.