Go to Top

Artikler

De statsautoriseret revisorer Finn J. VammenThomas Hedegaard og Jonas Bødker-Iversen skriver artikler til Erhvervsmagasinet som udkommer sammen med Randers Amtsavis cirka 21 gange om året.

Du kan på denne side læse de sidst udgivne artikler.

Vandforbrugere vandt milliard-sag

Udgiften til vandselskabernes skattebetaling er en indirekte beskatning af de danske borgere og virksomheder.
Læs artiklen som blev udgivet den 4. december 2018

Når Skat skal have en del af julegaven

Der er særlige regler, der gør sig gældende, når det gælder den årlige julegave.
Læs artiklen som blev udgivet den 23. oktober 2018

Forældrekøb - er det fortsat aktuelt?

Har du som forælder en stor friværdi i egen bolig, vil der være mulighed for at få en billig finansiering af forældrekøbsboligen, idet der er mulighed for at belåne egen bolig til realkreditrente og herefter geninvestere pengene i et forældrekøb.
Læs artiklen som blev udgivet den 9. oktober 2018

Deleøkonomi og anden ny lovgivning

Der er indført krav om, at korttidsudlejning af egen helårsbolig maksimalt kan ske 70 dage om året.
Læs artiklen som blev udgivet den 25. september 2018

Den nye ferielov

Lønmodtagere vil i en periode have dobbelt betalt ferie.
Læs artiklen som blev udgivet den 11. september 2018

Skat holder øje med værdien af din firmabil

I en netop offentliggjort dom er fortolkningen af begrebet "nyvognsprisen" behandlet, og dommen understreger vigtigheden af, hvordan man forholder sig kritisk til det beskatningsgrundlag, som oplyses ved erhvervelse af fri bil.
Læs artiklen som blev udgivet den 28. august 2018

Medarbejderaktier

Selskaberne har mulighed for at opstille nogle kriterier for at kunne indgå i aktielønsordningen og derved begrænse, hvilke medarbejdere der skal indgå i aftalen.
Læs artiklen som blev udgivet den 14. august 2018

Konkurskarantæne mod svindlere

Såfremt en person overtræder en konkurskarantæne, kan skifteretten efter omstændighederne pålægge personen en ny karantæne.
Læs artiklen som blev udgivet den 19. juni 2018

Skat på Bitcoin og andre kryptovalutaer

Såfremt du har realiseret en gevinst eller et tab, skal dette medtages på selvangivelsen for perioden, som følger indkomståret.
Læs artiklen som blev udgivet den 6. juni 2018

Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

For forsknings- og udviklingsudgifter omfattet af ligningslovens §8B, stk. 1 er der blevet foreslået et "ekstrafradrag".
Læs artiklen som blev udgivet den 22. maj 2018

Skrappe krav om årsrapporter

Indsender et selskab ikke sin årsrapport rettidigt, bliver det offentliggjort i Erhvervstyrelsens informationssystem, at selskabet er under tvangsopløsning.
Læs artiklen som blev udgivet den 8. maj 2018

Tryghed om boligbeskatning

Ved at sætte grundlaget for beskatning 20 procent lavere end vurderingen, tilkommer den usikkerhed, der vil være ved en vurdering, boligejerne tilgode.
Læs artiklen som blev udgivet den 24. april 2018

Er du sponsor - så vær opmærksom

Er sponsoratet ydet ud fra bidragsyderens personlige interesse i arrangementet eller sportsgrenen, så vil der være tale om en ikke fradragsberettiget gave, og sponsoratet vil eventuelt være skattepligtigt for hovedaktionæren som maskeret udlodning.
Læs artiklen som blev udgivet 10. april 2018

Ansættelse af medarbejdere

Har den nyansatte medarbejder mere end 39 arbejdstimer om måneden og er over 16 år, skal der afregnes ATP. Satsen for ATP afhænger af,  hvor mange timer medarbejderen har pr. måned. ATP-bidraget falder til betaling hvert kvartal.
Læs artiklen som blev udgivet 27. februar 2018

Får du kautionspræmie fra dit selskab?

Det er muligt for hovedaktionæren at opnå indkomst, som ikke beskattes med topskat eller med den høje sats for udbyttebetaling med 42 procent, som reelt er 56 procent inklusive den i selskabet betalte selskabsskat.
Læs artiklen som blev udgivet 13. februar 2018

Undgå stikprøvekontrol med tjek af skatteoplysninger

Virksomheden får mulighed for at blive ringet op af Skat og få forklaret et forslag til afgørelse af en skattesag, inden der træffes endelig afgørelse i de tilfælde, hvor sagens karakter tillader det.
Læs artiklen som blev udgivet 30. januar 2018

Forskudsopgørelsen - undgå skattesmæk

År 2017 har været præget af, at mange boligejere har valgt at ændre deres boliglån på grund af lav rente. De fradragsberettigede renteudgifter ændres ikke automatisk i ens forskudsopgørelse, hvorfor det er de gamle renteudgifter, der bliver regnet med i forskudsopgørelsen.
Læs artiklen som blev udgivet 16. januar 2018

Er du klar til den nye persondataforordning?

Såfremt Datatilsynet finder, at der er sket grov uagtsom håndtering af persondata, kan der gives bøder på op til  20 millioner euro eller 4% af virksomhedens globale omsætning.
Læs artiklen som blev udgivet 12. december 2017

Julegaver og andre personalegoder

Har en person flere arbejdsgivere, gælder bagatelgrænsen under ét. Overskrides bagatelgrænsen, er medarbejderen skattepligtig af den samlede værdi af goderne, dog ikke når der er tale om julegaver.
Læs artiklen som blev udgivet 14. november 2017