Go to Top

Artikler

De statsautoriseret revisorer Finn J. VammenThomas Hedegaard og Jonas Bødker-Iversen skriver artikler til Erhvervsmagasinet som udkommer sammen med Randers Amtsavis cirka 21 gange om året.

Du kan på denne side læse de sidst udgivne artikler.

Konkurskarantæne mod svindlere

Såfremt en person overtræder en konkurskarantæne, kan skifteretten efter omstændighederne pålægge personen en ny karantæne.
Læs artiklen som blev udgivet den 19. juni 2018

Skat på Bitcoin og andre kryptovalutaer

Såfremt du har realiseret en gevinst eller et tab, skal dette medtages på selvangivelsen for perioden, som følger indkomståret.
Læs artiklen som blev udgivet den 6. juni 2018

Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

For forsknings- og udviklingsudgifter omfattet af ligningslovens §8B, stk. 1 er der blevet foreslået et "ekstrafradrag".
Læs artiklen som blev udgivet den 22. maj 2018

Skrappe krav om årsrapporter

Indsender et selskab ikke sin årsrapport rettidigt, bliver det offentliggjort i Erhvervstyrelsens informationssystem, at selskabet er under tvangsopløsning.
Læs artiklen som blev udgivet den 8. maj 2018

Tryghed om boligbeskatning

Ved at sætte grundlaget for beskatning 20 procent lavere end vurderingen, tilkommer den usikkerhed, der vil være ved en vurdering, boligejerne tilgode.
Læs artiklen som blev udgivet den 24. april 2018

Er du sponsor - så vær opmærksom

Er sponsoratet ydet ud fra bidragsyderens personlige interesse i arrangementet eller sportsgrenen, så vil der være tale om en ikke fradragsberettiget gave, og sponsoratet vil eventuelt være skattepligtigt for hovedaktionæren som maskeret udlodning.
Læs artiklen som blev udgivet 10. april 2018

Ansættelse af medarbejdere

Har den nyansatte medarbejder mere end 39 arbejdstimer om måneden og er over 16 år, skal der afregnes ATP. Satsen for ATP afhænger af,  hvor mange timer medarbejderen har pr. måned. ATP-bidraget falder til betaling hvert kvartal.
Læs artiklen som blev udgivet 27. februar 2018

Får du kautionspræmie fra dit selskab?

Det er muligt for hovedaktionæren at opnå indkomst, som ikke beskattes med topskat eller med den høje sats for udbyttebetaling med 42 procent, som reelt er 56 procent inklusive den i selskabet betalte selskabsskat.
Læs artiklen som blev udgivet 13. februar 2018

Undgå stikprøvekontrol med tjek af skatteoplysninger

Virksomheden får mulighed for at blive ringet op af Skat og få forklaret et forslag til afgørelse af en skattesag, inden der træffes endelig afgørelse i de tilfælde, hvor sagens karakter tillader det.
Læs artiklen som blev udgivet 30. januar 2018

Forskudsopgørelsen - undgå skattesmæk

År 2017 har været præget af, at mange boligejere har valgt at ændre deres boliglån på grund af lav rente. De fradragsberettigede renteudgifter ændres ikke automatisk i ens forskudsopgørelse, hvorfor det er de gamle renteudgifter, der bliver regnet med i forskudsopgørelsen.
Læs artiklen som blev udgivet 16. januar 2018

Er du klar til den nye persondataforordning?

Såfremt Datatilsynet finder, at der er sket grov uagtsom håndtering af persondata, kan der gives bøder på op til  20 millioner euro eller 4% af virksomhedens globale omsætning.
Læs artiklen som blev udgivet 12. december 2017

Julegaver og andre personalegoder

Har en person flere arbejdsgivere, gælder bagatelgrænsen under ét. Overskrides bagatelgrænsen, er medarbejderen skattepligtig af den samlede værdi af goderne, dog ikke når der er tale om julegaver.
Læs artiklen som blev udgivet 14. november 2017

Fraflytning fra Danmark

Alle aktier uanset art (minoritetsaktier, hovedaktionæraktier, næringsaktier osv.) anses som værende afstået ved fraflytning fra Danmark, og der bliver beregnet en avance.
Læs artiklen som blev udgivet 31. oktober 2017

Pension - din forsikring til alderdommen

I tilfælde af at ægtefællen eller samleveren får social pension, skal forskudsopgørelsen først ændres den dag, man faktisk går på pension.
Læs artiklen som blev udgivet 3. oktober 2017

Reelle ejere skal frem i lyset

Virksomheder skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere.
Læs artiklen som blev udgivet 19. september 2017

Ingen fradrag for underskud i K/S-projekter

De nye regler gælder kun for personer, der driver virksomhed i det, der skatteteknisk er en transparent virksomhed.
Læs artiklen som blev udgivet 5. september 2017

Tjek skatten før du lejer ud

Bundfradraget for lejere og ejere er uafhængig af, hvor stor en del af boligen der udlejes, og hvor mange dage udlejningen finder sted.
Læs artiklen som blev udgivet 22. august 2017

Finansiering til vækst med Vækstfonden

I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 6.000 virksomheder landet over for et samlet tilsagn på cirka 17 milliarder kroner.
Læs artiklen som blev udgivet 8. august 2017

Reduceret bo- og gaveafgift ved generationsskifte

I personligt ejede virksomheder skal virksomhedsejeren eller dennes nærtstående have deltaget i virksomhedens drift i mindst et år af ejertiden. Her anses 50 timer pr. måned som udgangspunkt tilstrækkeligt.
Læs artiklen som blev udgivet 27. juni 2017