Go to Top

Artikler

De statsautoriseret revisorer Finn J. VammenThomas Hedegaard og Jonas Bødker-Iversen skriver artikler til Erhvervsmagasinet som udkommer sammen med Randers Amtsavis cirka 21 gange om året.

Du kan på denne side læse de sidst udgivne artikler.

Er du sponsor - så vær opmærksom

Er sponsoratet ydet ud fra bidragsyderens personlige interesse i arrangementet eller sportsgrenen, så vil der være tale om en ikke fradragsberettiget gave, og sponsoratet vil eventuelt være skattepligtigt for hovedaktionæren som maskeret udlodning.
Læs artiklen som blev udgivet 10. april 2018

Ansættelse af medarbejdere

Har den nyansatte medarbejder mere end 39 arbejdstimer om måneden og er over 16 år, skal der afregnes ATP. Satsen for ATP afhænger af,  hvor mange timer medarbejderen har pr. måned. ATP-bidraget falder til betaling hvert kvartal.
Læs artiklen som blev udgivet 27. februar 2018

Får du kautionspræmie fra dit selskab?

Det er muligt for hovedaktionæren at opnå indkomst, som ikke beskattes med topskat eller med den høje sats for udbyttebetaling med 42 procent, som reelt er 56 procent inklusive den i selskabet betalte selskabsskat.
Læs artiklen som blev udgivet 13. februar 2018

Undgå stikprøvekontrol med tjek af skatteoplysninger

Virksomheden får mulighed for at blive ringet op af Skat og få forklaret et forslag til afgørelse af en skattesag, inden der træffes endelig afgørelse i de tilfælde, hvor sagens karakter tillader det.
Læs artiklen som blev udgivet 30. januar 2018

Forskudsopgørelsen - undgå skattesmæk

År 2017 har været præget af, at mange boligejere har valgt at ændre deres boliglån på grund af lav rente. De fradragsberettigede renteudgifter ændres ikke automatisk i ens forskudsopgørelse, hvorfor det er de gamle renteudgifter, der bliver regnet med i forskudsopgørelsen.
Læs artiklen som blev udgivet 16. januar 2018

Er du klar til den nye persondataforordning?

Såfremt Datatilsynet finder, at der er sket grov uagtsom håndtering af persondata, kan der gives bøder på op til  20 millioner euro eller 4% af virksomhedens globale omsætning.
Læs artiklen som blev udgivet 12. december 2017

Julegaver og andre personalegoder

Har en person flere arbejdsgivere, gælder bagatelgrænsen under ét. Overskrides bagatelgrænsen, er medarbejderen skattepligtig af den samlede værdi af goderne, dog ikke når der er tale om julegaver.
Læs artiklen som blev udgivet 14. november 2017

Fraflytning fra Danmark

Alle aktier uanset art (minoritetsaktier, hovedaktionæraktier, næringsaktier osv.) anses som værende afstået ved fraflytning fra Danmark, og der bliver beregnet en avance.
Læs artiklen som blev udgivet 31. oktober 2017

Pension - din forsikring til alderdommen

I tilfælde af at ægtefællen eller samleveren får social pension, skal forskudsopgørelsen først ændres den dag, man faktisk går på pension.
Læs artiklen som blev udgivet 3. oktober 2017

Reelle ejere skal frem i lyset

Virksomheder skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere.
Læs artiklen som blev udgivet 19. september 2017

Ingen fradrag for underskud i K/S-projekter

De nye regler gælder kun for personer, der driver virksomhed i det, der skatteteknisk er en transparent virksomhed.
Læs artiklen som blev udgivet 5. september 2017

Tjek skatten før du lejer ud

Bundfradraget for lejere og ejere er uafhængig af, hvor stor en del af boligen der udlejes, og hvor mange dage udlejningen finder sted.
Læs artiklen som blev udgivet 22. august 2017

Finansiering til vækst med Vækstfonden

I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 6.000 virksomheder landet over for et samlet tilsagn på cirka 17 milliarder kroner.
Læs artiklen som blev udgivet 8. august 2017

Reduceret bo- og gaveafgift ved generationsskifte

I personligt ejede virksomheder skal virksomhedsejeren eller dennes nærtstående have deltaget i virksomhedens drift i mindst et år af ejertiden. Her anses 50 timer pr. måned som udgangspunkt tilstrækkeligt.
Læs artiklen som blev udgivet 27. juni 2017

Kørselsgodtgørelse - er den altid skattefri?

Hvis arbejdsgiveren vælger at give medarbejderen en godtgørelse, der er lavere end de faste satser, så er kørselsgodtgørelsen skattefri. Hvis der slet ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse, kan medarbejderen få kørselsfradrag efter de regler, der gælder herfor.
Læs artiklen som blev udgivet 13. juni 2017

Årsrapporten skal indsendes til tiden

Hvis selskabets årsrapport ikke indsendes til tiden, vil det blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens informationssystem, at selskabet er overgået til tvangsopløsning. Ledelsen kan herefter ikke længere disponere på selskabets vegne. Dispositionsretten overgår til likvidator.
Læs artiklen som blev udgivet 30. maj 2017

Ferieboliger og skat

Hvis udlejning sker via et udlejningsbureau, som indberetter lejeindtægterne til Skat, udgør bundfradraget op til 21.400 kroner pr. sommerhus. Udgifter til blandt andet forbrug, ejendomsskatter og vedligehold kan ikke fradrages, og der betales ejendomsværdiskat for hele året.
Læs artiklen som blev udgivet 16. maj 2017

Opsparing med etablerings- eller iværksætterkonto

Lønmodtagere kan med fordel spare op til at starte egen virksomhed på en skattebegunstiget opsparingsordning i form af en etablerings- eller iværksætterkonto i et pengeinstitut. Indskud på sådanne konti kan trækkes fra i skat. Vi ser her nærmere på de to opsparingsordninger.
Læs artiklen som blev udgivet 2. maj 2017

Påtegningen vendt på hovedet

Som regnskabsbruger skal du vænne dig til nyt udseende på revisionserklæringerne og andre erklæringer med høj grad af sikkerhed.
Læs artiklen som blev udgivet 18. april 2017

Leasing af firmabil - Er det en fordel?

Hvis en arbejdsgiver køber en bil, er det købsprisen, der udgør beregningsgrundlaget for fri bil. Vælger arbejdsgiveren at lease, er det leasingselskabets købspris for bilen, der udgør beregningsgrundlaget.
Læs artiklen som blev udgivet 4. april 2017

Kvist & Jensen har vokseværk

Kvist & Jensen har netop opkøbt det århusianske revisionsselskab Vogelius Revision. Her overtager de 13 medarbejdere, der alle fortsætter i regi af Kvist & Jensen.
Læs artiklen som blev udgivet 23. marts 2017

Selvangivelse og årsopgørelse 2016

I denne artikel fremhæver vi de forhold, som vi mener, specielt lønmodtagere skal være opmærksom på når de godkender selvangivelsen / årsopgørelsen for 2016.
Læs artiklen som blev udgivet 21. marts 2017