Go to Top

Artikler

De statsautoriseret revisorer Finn J. VammenThomas Hedegaard og Jonas Bødker-Iversen skriver artikler til Erhvervsmagasinet som udkommer sammen med Randers Amtsavis cirka 21 gange om året.

Du kan på denne side læse de sidst udgivne artikler.

Gaveafgift og skattefri telefon

Lovforslag vil betyde, at bo- og gaveafgiften kommer til at være det samme for overdragelse af en erhvervsvirksomhed som for overdragelse af andre aktiver.
Læs artiklen som blev udgivet den 17. december 2019

Sådan griber du momsreglerne ved EU-varehandel an

Er varerne blevet transporteret på købers regning, skal leverandøren fremlægge en skriftlig erklæring, hvori køber har godkendt, at transporten er sket for dennes regning, og derudover skal der vedlægges oplysninger omkring varernes medlemsstat.
Læs artiklen som blev udgivet den 3. december 2019

Den socialøkonomiske virksomhed

En registrering som socialøkonomisk virksomhed kræver en række forpligtelser for virksomhedens ledelsesorgan, herunder direktion og/eller bestyrelse.
Læs artiklen som blev udgivet den 19. november 2019

Brexit - Storbritaniens Europa-exit

Betalt britisk moms for 2017 kan ikke længere refunderes, men har du som virksomhed betalt britisk moms i 2018, kan det være en god ide at være opmærksom på og anmode om refusion af dette.
Læs artiklen som blev udgivet den 5. november 2019

Værd at vide om forældrekøb

Resultatet af den erhvervsmæssige udlejning bliver medregnet / modregnet i den personlige indkomst og kan ved et overskud blive beskattet op til topskattegrænsen inklusiv AM-bidrag på 56,7%.
Læs artiklen som blev udgivet den 8. oktober 2019

Køb og salg af virksomheder

Ideelt set bør man sælge sin virksomhed, når den er på toppen. Det er alt andet lige der, at virksomheden er mest attraktiv at investere i.
Læs artiklen som blev udgivet den 24. september 2019

Moms på udstedelse af gavekort - Nye regler

Gavekort, der er udstedt før 1. juli 2019, skal behandles efter de gamle regler.
Læs artiklen som blev udgivet den 10. september 2019

Vedvarende underskud

SKAT har i dag især fokus på virksomheder, med vedvarende underskud og har omtalt dette område i deres seneste offentliggørelser af kontrolindsatsområder.
Læs artiklen som blev udgivet den 13. august 2019

Pension for selvstændige

Som selvstændig skal man være opmærksom på, at en pensionsordning også kan indeholde en sikring af, at du og din familie har noget at leve for, hvis du for eksempel mister din arbejdsevne eller dør.
Læs artiklen som blev udgivet den 18. juni 2019

Så er der igen røre om arveafgiften

I forbindelse med den sænkede afgiftssats følger også et par skærpede krav, som skal opfyldes, hvis den reducerede afgiftsats skal benyttes.
Læs artiklen som blev udgivet den 4. juni 2019

Skattekonto - pas på faldgruberne

Dag til dag-renter beregnes af hele den udestående saldo, hvor renten tilskrives skattekontoen hver måned.
Læs artiklen som blev udgivet den 21. maj 2019

Solceller - fra årsafregning til timeafregning

Med flexafregning vil din producerede energi og din forbrugte energi blive afregnet time for time og hver for sig.
Læs artiklen som blev udgivet den 23. april 2019

Har du tjek på din selvangivelse?

Det er vigtigt, når man bevæger sig ud i området "deleøkonomi", at man også kender til reglerne om beskatningen heraf.
Læs artiklen som blev udgivet den 12. marts 2019

Boligjobordningen - hvad og hvor meget kan vi trække fra?

Du skal betale elektronisk for det udførte arbejde, for eksempel med dankort, MobilePay eller på netbank, og arbejdet skal være betalt senest 28. februar 2019.
Læs artiklen som blev udgivet den 26. februar 2019

Undgå et skattesmæk

Forskudsopgørelsen tager ikke din ejendom med i beregningen, medmindre man selv husker at rette det til i købsåret, ydermere skal man ved salg af bolig gøre det samme, da der kun skal betales ejendomsværdiskat i den tid, man bor i boligen.
Læs artiklen som blev udgivet den 12. februar 2019

Slut med sporadiske lønindberetninger

Afmeldelsen af pligten som arbejdsgiver kan ske ved at logge ind på virk.dk med sit NemID
Læs artiklen som blev udgivet den 29. januar 2019

Private andelsboligforeninger og deres grundlag

Der kan indgås en aftale om renteswap mellem et pengeinstitut og en andelsboligforening.
Læs artiklen som blev udgivet den 15. januar 2019