Go to Top

Artikler

De statsautoriseret revisorer Finn J. VammenThomas Hedegaard og Jonas Bødker-Iversen skriver artikler til Erhvervsmagasinet som udkommer sammen med Randers Amtsavis cirka 21 gange om året.

Du kan på denne side læse de sidst udgivne artikler.

Vedvarende underskud

SKAT har i dag især fokus på virksomheder, med vedvarende underskud og har omtalt dette område i deres seneste offentliggørelser af kontrolindsatsområder.
Læs artiklen som blev udgivet den 13. august 2019

Pension for selvstændige

Som selvstændig skal man være opmærksom på, at en pensionsordning også kan indeholde en sikring af, at du og din familie har noget at leve for, hvis du for eksempel mister din arbejdsevne eller dør.
Læs artiklen som blev udgivet den 18. juni 2019

Så er der igen røre om arveafgiften

I forbindelse med den sænkede afgiftssats følger også et par skærpede krav, som skal opfyldes, hvis den reducerede afgiftsats skal benyttes.
Læs artiklen som blev udgivet den 4. juni 2019

Skattekonto - pas på faldgruberne

Dag til dag-renter beregnes af hele den udestående saldo, hvor renten tilskrives skattekontoen hver måned.
Læs artiklen som blev udgivet den 21. maj 2019

Solceller - fra årsafregning til timeafregning

Med flexafregning vil din producerede energi og din forbrugte energi blive afregnet time for time og hver for sig.
Læs artiklen som blev udgivet den 23. april 2019

Har du tjek på din selvangivelse?

Det er vigtigt, når man bevæger sig ud i området "deleøkonomi", at man også kender til reglerne om beskatningen heraf.
Læs artiklen som blev udgivet den 12. marts 2019

Boligjobordningen - hvad og hvor meget kan vi trække fra?

Du skal betale elektronisk for det udførte arbejde, for eksempel med dankort, MobilePay eller på netbank, og arbejdet skal være betalt senest 28. februar 2019.
Læs artiklen som blev udgivet den 26. februar 2019

Undgå et skattesmæk

Forskudsopgørelsen tager ikke din ejendom med i beregningen, medmindre man selv husker at rette det til i købsåret, ydermere skal man ved salg af bolig gøre det samme, da der kun skal betales ejendomsværdiskat i den tid, man bor i boligen.
Læs artiklen som blev udgivet den 12. februar 2019

Slut med sporadiske lønindberetninger

Afmeldelsen af pligten som arbejdsgiver kan ske ved at logge ind på virk.dk med sit NemID
Læs artiklen som blev udgivet den 29. januar 2019

Private andelsboligforeninger og deres grundlag

Der kan indgås en aftale om renteswap mellem et pengeinstitut og en andelsboligforening.
Læs artiklen som blev udgivet den 15. januar 2019

Nyt investorfradrag skal styrke iværksætteri

For at befinde sig i vækstfasen skal selskabet have behov eller have haft behov for et kapitalindskud på over 50 procent af den gennemsnitlige omsætning de fem seneste regnskabsår.
Læs artiklen som blev udgivet den 18. december 2018

Vandforbrugere vandt milliard-sag

Udgiften til vandselskabernes skattebetaling er en indirekte beskatning af de danske borgere og virksomheder.
Læs artiklen som blev udgivet den 4. december 2018

Når Skat skal have en del af julegaven

Der er særlige regler, der gør sig gældende, når det gælder den årlige julegave.
Læs artiklen som blev udgivet den 23. oktober 2018

Forældrekøb - er det fortsat aktuelt?

Har du som forælder en stor friværdi i egen bolig, vil der være mulighed for at få en billig finansiering af forældrekøbsboligen, idet der er mulighed for at belåne egen bolig til realkreditrente og herefter geninvestere pengene i et forældrekøb.
Læs artiklen som blev udgivet den 9. oktober 2018

Deleøkonomi og anden ny lovgivning

Der er indført krav om, at korttidsudlejning af egen helårsbolig maksimalt kan ske 70 dage om året.
Læs artiklen som blev udgivet den 25. september 2018

Den nye ferielov

Lønmodtagere vil i en periode have dobbelt betalt ferie.
Læs artiklen som blev udgivet den 11. september 2018

Skat holder øje med værdien af din firmabil

I en netop offentliggjort dom er fortolkningen af begrebet "nyvognsprisen" behandlet, og dommen understreger vigtigheden af, hvordan man forholder sig kritisk til det beskatningsgrundlag, som oplyses ved erhvervelse af fri bil.
Læs artiklen som blev udgivet den 28. august 2018

Medarbejderaktier

Selskaberne har mulighed for at opstille nogle kriterier for at kunne indgå i aktielønsordningen og derved begrænse, hvilke medarbejdere der skal indgå i aftalen.
Læs artiklen som blev udgivet den 14. august 2018