Go to Top

Artikler

De statsautoriseret revisorer Finn J. VammenThomas Hedegaard og Jonas Bødker-Iversen skriver artikler til Erhvervsmagasinet som udkommer sammen med Randers Amtsavis cirka 21 gange om året.

Du kan på denne side læse de sidst udgivne artikler.

Pension - din forsikring til alderdommen

I tilfælde af at ægtefællen eller samleveren får social pension, skal forskudsopgørelsen først ændres den dag, man faktisk går på pension.
Læs artiklen som blev udgivet 3. oktober 2017

Reelle ejere skal frem i lyset

Virksomheder skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere.
Læs artiklen som blev udgivet 19. september 2017

Ingen fradrag for underskud i K/S-projekter

De nye regler gælder kun for personer, der driver virksomhed i det, der skatteteknisk er en transparent virksomhed.
Læs artiklen som blev udgivet 5. september 2017

Tjek skatten før du lejer ud

Bundfradraget for lejere og ejere er uafhængig af, hvor stor en del af boligen der udlejes, og hvor mange dage udlejningen finder sted.
Læs artiklen som blev udgivet 22. august 2017

Finansiering til vækst med Vækstfonden

I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 6.000 virksomheder landet over for et samlet tilsagn på cirka 17 milliarder kroner.
Læs artiklen som blev udgivet 8. august 2017

Reduceret bo- og gaveafgift ved generationsskifte

I personligt ejede virksomheder skal virksomhedsejeren eller dennes nærtstående have deltaget i virksomhedens drift i mindst et år af ejertiden. Her anses 50 timer pr. måned som udgangspunkt tilstrækkeligt.
Læs artiklen som blev udgivet 27. juni 2017

Kørselsgodtgørelse - er den altid skattefri?

Hvis arbejdsgiveren vælger at give medarbejderen en godtgørelse, der er lavere end de faste satser, så er kørselsgodtgørelsen skattefri. Hvis der slet ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse, kan medarbejderen få kørselsfradrag efter de regler, der gælder herfor.
Læs artiklen som blev udgivet 13. juni 2017

Årsrapporten skal indsendes til tiden

Hvis selskabets årsrapport ikke indsendes til tiden, vil det blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens informationssystem, at selskabet er overgået til tvangsopløsning. Ledelsen kan herefter ikke længere disponere på selskabets vegne. Dispositionsretten overgår til likvidator.
Læs artiklen som blev udgivet 30. maj 2017

Ferieboliger og skat

Hvis udlejning sker via et udlejningsbureau, som indberetter lejeindtægterne til Skat, udgør bundfradraget op til 21.400 kroner pr. sommerhus. Udgifter til blandt andet forbrug, ejendomsskatter og vedligehold kan ikke fradrages, og der betales ejendomsværdiskat for hele året.
Læs artiklen som blev udgivet 16. maj 2017

Opsparing med etablerings- eller iværksætterkonto

Lønmodtagere kan med fordel spare op til at starte egen virksomhed på en skattebegunstiget opsparingsordning i form af en etablerings- eller iværksætterkonto i et pengeinstitut. Indskud på sådanne konti kan trækkes fra i skat. Vi ser her nærmere på de to opsparingsordninger.
Læs artiklen som blev udgivet 2. maj 2017

Påtegningen vendt på hovedet

Som regnskabsbruger skal du vænne dig til nyt udseende på revisionserklæringerne og andre erklæringer med høj grad af sikkerhed.
Læs artiklen som blev udgivet 18. april 2017

Leasing af firmabil - Er det en fordel?

Hvis en arbejdsgiver køber en bil, er det købsprisen, der udgør beregningsgrundlaget for fri bil. Vælger arbejdsgiveren at lease, er det leasingselskabets købspris for bilen, der udgør beregningsgrundlaget.
Læs artiklen som blev udgivet 4. april 2017

Kvist & Jensen har vokseværk

Kvist & Jensen har netop opkøbt det århusianske revisionsselskab Vogelius Revision. Her overtager de 13 medarbejdere, der alle fortsætter i regi af Kvist & Jensen.
Læs artiklen som blev udgivet 23. marts 2017

Selvangivelse og årsopgørelse 2016

I denne artikel fremhæver vi de forhold, som vi mener, specielt lønmodtagere skal være opmærksom på når de godkender selvangivelsen / årsopgørelsen for 2016.
Læs artiklen som blev udgivet 21. marts 2017

Forældrekøb, er det en god ide?

Måske er det bedre, set på den samlede økonomi, at dit barn selv køber boligen.
Læs artiklen som blev udgivet 7. marts 2017

Mulighed for finansiering af privat gæld

Pr. 1. januar 2017 er der trådt nye regler i kraft. Hvis visse betingelser er opfyldt, kan der nu ydes lån mellem et selskab og dets ejere.
Læs artiklen som blev udgivet 21. februar 2017

Kom godt fra start som iværksætter

Som iværksætter er det vigtigt at komme godt fra start. Vi sætter her fokus på valg af virksomhedsform, da det ofte kan være en svær opgave. Ofte har iværksættere travlt med at etablere et selskab, men dette er ikke nødvendigvis altid det mest fordelagtige.
Læs artiklen som blev udgivet 7. februar 2017

Nye regler for revisionspligt

Ny lov gælder for små og mellemstore virksomheder med regnskabsår, der starter 15. december 2015 eller senere. Læs her, hvad de nye regler indebærer af muligheder.
Læs artiklen som blev udgivet 24. januar 2017

Den nye årsregnskabslov

De nye regnskabsregler for "microvirksomheder" betyder, at kravene til de mindste virksomheder er lempet. Men de skal bruges med omtanke.
Læs artiklen som blev udgivet 10. januar 2017

Kære selvstændige - får du sparet op til pension?

For mange selvstændige er pensionsopsparing lig med den kapital eller måske rettere værdi, man formår at generere i løbet af den periode, hvor man er aktiv som selvstændig.
Læs artiklen som blev udgivet 6. december 2016

Solceller for private - kan jeg få moms tilbage?

En nyligt afsagt dom i Landsskatteretten, har skabt fornyet håb for mange ejere af lidt ældre solcelleanlæg, om at kunne momsregistrere deres anlæg med de fordele det indebærer. Det ventes, at Skat inden længe vil udsende information om, hvordan man kan få sager genoptaget.
Læs artiklen som blev udgivet 29. november 2016

Skat på personalegoder

Tiden til jul virker pludselig ikke så lang, og dermed er det i mange firmaer også tid til at overveje firmajulegaverne. Men hvordan er det nu, skattereglerne omkring personalegoderne er?
Læs artiklen som blev udgivet 15. november 2016

Crowdfunding - Hvad er nu det for noget?

"Crowdfunding" vinder frem som et af de nyere tiltag herhjemme og bliver efterhånden mere og mere velkendt blandt iværksættere, rådgivere og investorer.
Læs artiklen som blev udgivet 1. november 2016

Skattefri kørselsgodtgørelse til hovedaktionærer og håndboldspillere

Det er en god idé at sætte sig grundigt ind i reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse, før man sætter sig i sin bil og kører i forventning om efterfølgende at få alle sine udgifter refunderet.
Læs artiklen som blev udgivet 18. oktober 2016