Go to Top

Hammel

Hammel_Facade_WebKvist & Jensen
Torvegade 1
8450 Hammel
Telefon: 86 96 91 00
Fax: 86 96 96 03
Email: hammel@kvistjensen.dk

 

Charlotte Broberg

Charlotte Broberg
Sekretær

Dorthe Duelund Simonsen
Dorthe Duelund Simonsen
Revisorelev
Henrik Boi

Henrik Boi
Revisor

Jan Jensen
Jan Jensen
Registreret revisor, HD
Johannes Simonsen
Johannes Simonsen
Statsautoriseret revisor, partner
Kell Kruse
Kell Kruse
Revisor, cand.merc.aud.
Lene Sørensen

Lene Sørensen
Registreret revisor

Michael Jensen
Michael H. N. Jensen

Revisor, cand. merc. aud.
Mie Nielsen

Mie Nielsen
Revisor, HD

Ruben Stæhr Pedersen

Ruben Stæhr Pedersen
Statsautoriseret revisor, partner

Du er velkommen til at kontakte Kvist & Jensen i Hammel via nedenstående kontaktformular:


* = Obligatorisk felt