Go to Top

Viden

Reception – Svend Aage Jensen

I anledning af Svend Aage Jensens 40 års jubilæum, holder vi reception i vores kantine på Tronholmen 3. Fredag den 1. september 2017 kl. 13.00 – 16.00 Det vil glæde os at se kunder, forretningsforbindelser og venner af huset.FACIT juni 2017

I FACIT juni 2017 kan du læse om: Pensionsforhold En god pensionisttilværelse kræver rettidig planlægning – også når det ikke går efter planen Forfatter: Hans Ejgil Thinghuus Jensen, chefrådgiver Investeringsejendomme Nye spilleregler i årsrapporten Forfatter: Thomas Bjerrehus, udviklingschef Ransomware og gidseltagning En ny problemstilling for virksomheder Forfatter: Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Driftsøkonomi Hvor kan vi …
Læs mereNy lovgivning på skatteområdet

Ny lovgivning indenfor 3 områder Folketinget har afholdt afslutningsdebatten for indeværende folketingsår og er derfor gået ind i den mødefri periode. Det betyder også, at nogle skattelovforslag blev vedtaget primo juni. Der er tale om nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder, hvorvidt deltagelse i transparente selskaber er erhvervsmæssig virksomhed og kildeartsbegrænsning af underskud …
Læs mereLovforslaget, der ikke blev til noget

Skatteministeren fremsatte i marts 2017 et lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 gav flypendlere inden for EU/EØS en valgfrihed for opgørelsen af befordringsfradrag mellem hjem og arbejde. Lovforslaget er taget af bordet. Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads Fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads beregnes på grundlag af den normale transportvej ved …
Læs mereSelvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Er man medejer af en virksomhed, der drives i et K/S, P/S eller I/S, er man pr. automatik selvstændigt erhvervsdrivende. Dermed kan man som hovedregel anvende virksomhedsordningen og de deraf flydende skattemæssige fordele. Folketinget har fremsat et lovforslag. Ifølge dette kan man fremover anses som lønmodtager, selv om man er medejer i sådanne transparente selskaber. Selvstændig virksomhed Udfører …
Læs mereFlypendleres befordringsfradrag

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 giver flypendlere inden for EU/EØS mulighed for at beregne deres befordringsfradrag efter de almindelige regler. Beregningen sker dog til nedsat kilometertakst for daglig befordring ud over 400 kilometer. Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads Fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads beregnes på grundlag …
Læs mereLavere afgift ved generationsskifte

Skatteministeren har fremsat lovforslag om lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder. Afgiften nedsættes successivt fra 15 % til 5 % i perioden 2016-2020 og gælder for gaveoverdragelser, der er sket den 1. januar 2016 eller senere, og ved arveladers død den 1. januar 2016 eller senere. Nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte Den lavere …
Læs merePersonalesommerhus og beskatning

Når et selskab anskaffer sig et sommerhus, så skal en hovedaktionær som hovedregel beskattes ud fra en rådighedsbetragtning. Skattepligtig værdi af sommerbolig opgøres for hovedaktionærer efter de regler, der gælder for andre medarbejdere. Det vil sige 0,5 % pr. uge i højsæsonen og 0,25 % i årets øvrige uger. For hovedaktionærer gælder en formodningsregel, der betyder, at …
Læs mereFACIT marts 2017

I FACIT marts 2017 kan du læse om: Når revisor kommunikerer Lovgivningen for revisors rapportering og årsregnskabsloven er ændret Forfatter: Lars Hjort Frederiksen, statsautoriseret revisor Nye regler for sommerhusejere Lempelser betyder nye muligheder for sommerhusejere, men også nye risici Forfatter: Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Her er noget af menukortet! Forfatter: Jens Skovby, statsautoriseret revisor …
Læs mereKvist & Jensen fusionerer med Vogelius Revision i Aarhus

Revisionsfirmaet Vogelius Revision i Aarhus bliver fra 1. oktober 2017 en del af Kvist & Jensen, Statsautoriserede Revisorer. Alle 15 medarbejdere fortsætter hos Kvist & Jensen, der herved vokser til 120 medarbejdere. Poul Vogelius fortsætter som partner og leder af Aarhus afdelingen i Kvist & Jensen. Overtagelsen glæder Poul Vogelius, der ser Kvist & Jensen …
Læs mere