Go to Top

Publikationer

FACIT juni 2017

I FACIT juni 2017 kan du læse om: Pensionsforhold En god pensionisttilværelse kræver rettidig planlægning – også når det ikke går efter planen Forfatter: Hans Ejgil Thinghuus Jensen, chefrådgiver Investeringsejendomme Nye spilleregler i årsrapporten Forfatter: Thomas Bjerrehus, udviklingschef Ransomware og gidseltagning En ny problemstilling for virksomheder Forfatter: Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Driftsøkonomi Hvor kan vi …
Læs mereFACIT marts 2017

I FACIT marts 2017 kan du læse om: Når revisor kommunikerer Lovgivningen for revisors rapportering og årsregnskabsloven er ændret Forfatter: Lars Hjort Frederiksen, statsautoriseret revisor Nye regler for sommerhusejere Lempelser betyder nye muligheder for sommerhusejere, men også nye risici Forfatter: Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Her er noget af menukortet! Forfatter: Jens Skovby, statsautoriseret revisor …
Læs mereFACITlisten 2016/2017

FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2016 og 2017. FACITlisten giver endvidere en kortfattet beskrivelse af en række skatterelaterede emner for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger m.v. Endelig findes der sidst i FACITlisten en skattekalender for 2017. Du kan se FACITlisten herBiler – skat og moms 2017

Ny publikation om “Biler – skat og moms” Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe udgiften til biler i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler. Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at …
Læs merePersonalegoder 2017

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdien • Beskatning efter standardsatser • Skattefri personalepleje • …
Læs mereFACIT december 2016

I FACIT december 2016 kan du læse om: Hvordan undgås fejlcasting Med enkle midler kan man reducere risikoen for at ansætte den forkerte. Forfatter: Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Lovlige kapitalejerlån Lovforslag om “betinget lovliggørelse af kapitalejerlån” er fremsat. Forfatter: Rasmus Nørgaard Bek, advokat Moms ved websalg Hvornår skal en virksomhed momsregistreres i et andet land? …
Læs mereSkattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017

Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Publikation om befordringsgodtgørelse Vi har valgt at gøre det i form af denne publikation. Publikationen er opdateret med de regler, der er gældende for 2017. …
Læs mereKvist & Jensen møder kunderne i øjenhøjde

Den sidste tid har budt på store ændringer i det randrusianske revisionsfirma. De gode, gamle dyder er ikke forsvundet Den 1. oktober overtog 36-årige Thomas Hedegaard tøjlerne i Kvist & Jensen. Hans forgænger i direktørstolen er ingen anden end grundlægger, Svend Aage Jensen, der har ført dirigentstokken siden starten i 1977, hvor han grundlagde firmaet …
Læs mereFACIT september 2016

I FACIT september 2016 kan du læse om: Forældrekøb Forældrekøb er igen blevet populært. Forfatter: Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Sponsorater i søgelyset SKAT har ved kontrolbesøg blandt andet fokus på sponsorater. Forfatter: Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Nye regler om ansættelsesklausuler Nye regler trådte i kraft den 1. januar 2016. Forfatter: Rasmus Nørgaard Bek, advokat Salg af …
Læs mereFACIT juni 2016

I FACIT juni 2016 kan du læse om: EU-forordning om persondata Længe ventede ajourførte regler om personfølsomme data er på vej Forfatter: Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Medarbejderaktier Folketinget har vedtaget nye, gunstige skatteregler for medarbejderaktier Forfatter: Rasmus Nørgaard Bek, advokat Hvidvask af penge Revisorer er omfattet af særlige krav i hvidvaskloven Forfatter: Thomas Bjerrehus, udviklingschef Crowdfunding En …
Læs mere