Go to Top

Bilordninger

Lovforslaget, der ikke blev til noget

Skatteministeren fremsatte i marts 2017 et lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 gav flypendlere inden for EU/EØS en valgfrihed for opgørelsen af befordringsfradrag mellem hjem og arbejde. Lovforslaget er taget af bordet. Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads Fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads beregnes på grundlag af den normale transportvej ved …
Læs mereSkattefri kørselsgodtgørelse – krav til lønnens størrelse

En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, når de kører erhvervsmæssigt i egen bil. Kørselsgodtgørelsen skal være en ekstraudgift for arbejdsgiveren, eller sagt på en anden måde medarbejderen må ikke på nogen måde have ydet kompensation til arbejdsgiveren mod til gengæld at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Erhvervsmæssig kørsel og skattefri kørselsgodtgørelse Arbejdsgivere kan udbetale …
Læs mereBiler – skat og moms 2017

Ny publikation om “Biler – skat og moms” Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe udgiften til biler i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler. Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at …
Læs mereDyre biler på gule plader

Biler med gule plader, der er specialindrettede til brug for arbejdet, er ikke omfattet af reglerne om beskatning af fri bil. Men det kan være svært at overbevise SKAT om, at en gulpladebil af luksusudgaven er specialindrettet. Privat kørsel i biler med gule plader Hovedreglen er, at der ikke kan køres privat i gulpladebiler. I …
Læs mereParkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

Kan arbejdsgiveren skattefrit dække medarbejderens parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, når medarbejderen samtidig modtager skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil? Svaret er ja! Arbejdsgiverbetalte parkeringsudgifter I løbet af 2016 har man flere gange kunnet læse i dagspressen, at det var SKATs opfattelse, at en arbejdsgivers betaling af en medarbejders parkeringsudgifter i forbindelse med …
Læs mereUndgå dansk registreringsafgift

Der skal som udgangspunkt altid betales dansk registreringsafgift, når en person, der er bosiddende i Danmark, anvender en bil i Danmark. Der skal dog ikke betales dansk registreringsafgift af en udenlandsk registreret firmabil, der anvendes af en herboende selvstændigt erhvervsdrivende, som er etableret eller udfører tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land, og anvender bilen til brug …
Læs mereElbiler skal lades op

Skatterådet har taget stilling til en række spørgsmål om opladning af elbiler, hvor der er tale om fri bil. Beskatning af fri elbil Elbiler er omfattet af de almindelige regler for beskatning af fri bil. For nye biler – herunder biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering – er nyvognsprisen beregningsgrundlaget for …
Læs mereFlere firmabiler til rådighed

Ved en sag ved byretten i Odense, blev spørgsmålet om rådighedsbeskatning af en hovedanpartshaver, der havde flere biler til disposition på samme tid, afgjort med et negativt udfald set fra hovedanpartshaverens side. Sagen for byretten omhandlede en hovedanpartshaver, der drev en café i selskabsregi. Ved arbejdspladsen var der dårlige parkeringsmuligheder, hvorfor de omhandlede biler normalt var parkeret ved …
Læs mereSkattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer

Som følge af interessefællesskabet mellem hovedanpartshavere/hovedaktionærer og selskabet stiller domstolene strenge dokumentationskrav ved vurderingen af, om kørselsgodtgørelse opfylder betingelserne for skattefrihed. Krav til afregningsbilag Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse skal der udarbejdes et afregningsbilag, som indeholder følgende oplysninger: Medarbejderens navn, adresse og cpr-nummer Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens geografiske mål med eventuelle delmål …
Læs mereBilligt bilkøb fra eget selskab

Ved byretsdom af 8. februar 2013 blev der givet en klækkelig “skatterabat” i en sag om en hovedanpartshavers køb af en bil fra eget selskab. Sagen blev efterfølgende anket, og nu har Østre Landsret afsagt dom. Hovedanpartshavers køb af “billig” bil fra eget selskab Hovedanpartshaverselskabet havde den 24. juni 2008 købt en Audi A5 Coupe 3,0 …
Læs mere